Archiv článků
   za měsíc listopad 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Skupina pro sport zpracuje koncepci rozvoje sportu ve městě

Rada města Blanska schválila složení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce sportu ve městě Blansko na léta 2014–2024. Do konce roku má radě předložit přepracovanou koncepci ke schválení.


Úvěry na opravy bytových domů

Ilustrační foto k článku: Úvěry na opravy bytových domů

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry na opravy bytových domů pro majitelé domů (SVJ, družstva apod.). Podmínky pro čerpání těchto úvěrů je možno najít na internetu. Základní informace včetně odkazů na podrobnosti jsou v následujícím článku.


Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena

Ilustrační foto k článku: Ulice Masarykova je víc jak z poloviny opravena

Oprava další části ulice Masarykovy se v době psaní tohoto článku již chýlí ke konci. Vše probíhá podle harmonogramu, a tak možná v době, kdy ho čtete, se po novém povrchu již opět jezdí.
Změna ve vedení komunálního odboru

Současný vedoucí Odboru komunální údržby MěÚ Blansko Ing. Miroslav Pokorný odchází do důchodu. Na jeho místo byl s účinností od 01.01.2014 jmenován Ing. Petr Rizner, dosavadní vedoucí Odboru stavební úřad MěÚ Blansko.


Město plánuje obměnu veřejného osvětlení

Zacíleno je na stará a poruchová svítidla s velkou spotřebou, která mají největší podíl na výši plateb za spotřebovanou elektřinu. Během příštího roku by mělo proto dojít k výměně více jak poloviny světelných zdrojů.


Senioři jako účastníci silničního provozu

Po roce se Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko rozhodl zopakovat besedu s našimi seniory, týkající se jejich bezpečnosti v rámci provozu na pozemních komunikacích. Akce byla určena pro seniory v rámci podzimní preventivní kampaně BESIP, která má za úkol propagaci používání reflexních prvků při pohybu po pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.Došlo ke změně zákona o finančním arbitrovi

Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Výše uvedený zákon mění kromě jiného i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.


Výměna řidičských průkazů probíhá plynule

Ilustrační foto k článku: Výměna řidičských průkazů probíhá plynule

I když do konce roku zbývá vyměnit ještě asi 1 700 řidičských průkazů, na odboru vnitřních věcí žádné mimořádné opatření neplánují.


V Blansku představili projekt Walkodile

Ilustrační foto k článku: V Blansku představili projekt Walkodile

Dne 15.10.2013 proběhlo v součinnosti s městem Blansko setkání s firmou Business Affairs s. r. o., která představila projekt Walkodile. Toto setkání se uskutečnilo na MŠ Rodkovského, Blansko za účasti ředitelek blanenských mateřských škol a zástupců odboru ŠKOL. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí v silničním provozu.


Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech začínají na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou neklamným znamením, že nastává období vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku.


Omezení výstavbou dopravní a technické infrastruktury v zahrádkářské lokalitě Zborovec

Město Blansko ve spolupráci se společností AO REAL a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí zajišťuje výstavbu I. etapy výstavby dopravní a technické infrastruktury RD Zborovec (dále jen DaTI). DaTI bude realizováno (předpokládáme úplnou uzavírkou) na jaře roku 2014.
Dobrodružství 2013

Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ, realizovaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko ve spolupráci s instruktory občanského sdružení Horizont, pokračuje i v průběhu roku 2013.Registr řidičů v nových prostorách!

Odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend oznamuje, že z důvodů stěhování agendy registru řidičů do nových prostor, bude v pátek dne 15.11.2013 zrušen úřední den pro tuto agendu.


Meziobecní spolupráce

Rada města Blanska schválila zapojení Blanska do projektu s názvem Systémová podpora meziobecní spolupráce. Malé týmy v obcích s rozšířenou působností mají pomoci zmapovat a efektivně řešit spolupráci v oblasti školství, sociálních služeb, dopravní obslužnosti apod.Starosta Lubomír Toufar míří do Parlamentu

Na kandidátce ČSSD byl Lubomír Toufar uveden na šestém místě a to také byla poslední pozice, která ještě zajišťovala vstup do Parlamentu. K tomu úspěchu mu dopomohly mj. také přednostní hlasy, které obdržel nejen od blanenských občanů.


Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

Ilustrační foto k článku: Uměli bychom poskytnout první pomoc při dopravní nehodě?

Dne 15.10.2013 uspořádal Aktiv BESIP při Městském úřadu Blansko dopravně bezpečnostní akci pod názvem „První pomoc při dopravních nehodách“. Jak již z názvu vyplývá, byla tato dopravně bezpečnostní akce zaměřena na znalosti, dovednosti a schopnosti řidičů motorových vozidel poskytnout v případě dopravní nehody první pomoc zraněným osobám.


Město odpouští poplatky z plesů

17.9.2013 došlo na 14. zasedání Zastupitelstva města Blanska ke změně tří obecně závazných vyhlášek, z nichž Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2010 se tímto mění ve věci odpuštění poplatků městu za produkci kulturních akcí, zejména pak plesů v rámci plesové sezony.


Burza středních škol v Blansku

Burza středních škol se uskuteční v pátek 8. listopadu 2013. Zahájení proběhne od 8:00 hod do 8:30 hod v Dělnickém domě Blansko. Pro všechny návštěvníky bude připraven přehled studijních a učebních oborů středních škol nejen okresu Blansko ale i okolních regionů. Zájemci z řad vycházejících žáků zde získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách.