Archiv článků
   za měsíc květen 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Město Blansko dbá na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH

Ilustrační foto k článku: Město Blansko dbá na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH

Město Blansko se uchází stejně jako v předchozích letech o dotace v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů operující v jednotlivých městských částech. Informoval o tom Mgr. Ivo Polák, starosta města.


Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

Ilustrační foto k článku: Blansko zažádalo o převod muzea pod kraj

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 15. května 2014 vzala na vědomí žádost města Blanska o převzetí zřizovatelských funkcí Muzea Blansko a pověřila radního Jiřího Němce k jednání s představiteli města Blanska za účelem získání podkladů nutných pro rozhodnutí v této věci. Novináře o tom informoval hejtman Michal Hašek.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Cestovní ruch a zahraniční styky

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Investice a opravy v měsíci červnu

O opravách a investičních akcích ve městě v měsíci červnu informuje místostarosta Jiří Crha.


Oprava požární nádrže v Těchově

Ve druhé polovině uplynulého týdne byla vypuštěna voda z těchovské požární nádrže a od pondělí 12. května 2014 zahájila společnost MOYSES s. r. o. práce na stavbě „Těchov – oprava požární nádrže“.Město Blansko hospodařilo v roce 2013 na výbornou

Ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro obec povinnost nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města přezkoumala odborná firma, na kterou se současně v průběhu roku město může obracet se svými dotazy z oblasti daní, účetnictví a hospodaření všeobecně.


Blanenská populace stárne

Ilustrační foto k článku: Blanenská populace stárne

Ukazuje se, že ve srovnání s ostatními městy populace na území města Blanska poměrně stárne. Na základě studia vytvořených map daného území je zřejmé, že je nezbytné se stále více zabývat seniorskou tematikou. Jaké je poslání a cíle Pečovatelské služby Blansko, jejíž činnost je v tomto směru podstatná, shrne Bc. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bezpečnost

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Město pronajme byt 2+1 na ul. A. Dvořáka 4a

Město Blansko v souladu se  Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko ve znění dodatku a na základě usnesení č. 52 ze 75. schůze Rady města Blansko konané dne 29.04.2014 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1.


Pořadatelé předváděcích prodejních akcí jsou povinni o nich předem informovat Českou obchodní inspekci

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.
U koupaliště vzniklo nové parkoviště

Ilustrační foto k článku: U koupaliště vzniklo nové parkoviště

Za Úřadem práce na ulici Vodní vzniklo nové parkoviště o kapacitě 37 stání. Otevřeno má být od poloviny května.


Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

Ilustrační foto k článku: Dětské dopravní hřiště bude převedeno na město

Centrum služeb pro silniční dopravu ČR, které je stávajícím majitelem Dětského dopravního hřiště, nabídlo vedení města Blanska jeho převod na město. To je držitelem pozemků, stalo by se tak výhradním vlastníkem celého areálu. Pokud dojde k dohodě mezi oběma stranami, převod se uskuteční ještě před začátkem nového školního roku.Podmínky ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Obecním úřadům je dle zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, svěřena pravomoc rozhodovat o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen zvláštní příjemce). Od 01.01.2014 je řízení o zvláštním příjemci výkonem přenesené působnosti.