Archiv článků
   za měsíc září 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Čištění dešťových vpustí v Blansku

Do konce září bude provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním budou řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bude letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu 2015.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska byly projednány podklady pro vydání změny územního plánu, jejíž pořízení bylo schváleno v r. 2013: Zastupitelstvo ověřilo soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 – Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasilo s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydalo Změnu ÚP Blansko B2013 – Z1 formou opatření obecné povahy.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Problematika centrálního zásobování teplem (CZT)

Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) v letech 2001–2003 provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány jsou na dobu určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba uplyne dne 07.11.2018.
Dopravní hřiště přechází do majetku města

Ilustrační foto k článku: Dopravní hřiště přechází do majetku města

Zastupitelstvo města Blanska schválilo převzetí dopravního hřiště do majetku města formou darovací smlouvy od Centra služeb pro silniční dopravu. Pozemky, na kterých je hřiště vybudováno, jsou v majetku města a nejsou zatíženy restitucí. Město tak bude moci jako výhradní vlastník tohoto zařízení čerpat dotace na jeho obnovu v rámci mnoha dotačních titulů Jihomoravského kraje.

Střípky ze zastupitelstva

Komentáře starosty města Blanska k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Vítání svatého Martina obdrželo značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Ilustrační foto k článku: Vítání svatého Martina obdrželo značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® je od svého vzniku v únoru 2007 udělována jedinečným typům výrobků a produktů. Původně šlo o potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky a umělecká díla z Moravského krasu. Od ledna 2014 je ale značka udělována také poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb v regionu Moravský kras a okolí i realizátorům zajímavých volnočasových zážitků se vztahem ke zdejšímu regionu a jeho tradicím.Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění

Ilustrační foto k článku: Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění

Blanenští biketrialisté, kteří dosáhli vynikajícího umístění na letošním MS v biketrialu ve Španělsku a v českém Tanvaldu, byli slavnostně přijati a oceněni za příkladnou reprezentaci města starostou Mgr. Ivo Polákem, místostarostou Ing. Jiřím Crhou a tajemníkem MěÚ Blansko Ing. Josefem Kupčíkem.


Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

Ilustrační foto k článku: Byla dokončena oprava komunikace na ulici Křižkovského

Ve středu 3. září 2014 proběhlo slavnostní otevření akce „Oprava komunikace ulice Křižkovského“, úseku ulic Čelakovského-Palackého, za účasti starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Jiřího Crhy. Jedná se o úsek na konci ulice směrem ke hřbitovu, kde došlo k opravě v celé šíři vozovky včetně obrubníků.
Ptáme se Vás – „Jak se žije rodinám v Blansku?“

Rodinná politika představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura.Zastupitelstvo rozhodne, zda město vybuduje parkoviště nad nemocnicí

Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne 9. září 2014, bude předložen ke schválení návrh na výkup pozemků nad Nemocnicí Blansko na východní straně, na kterých vedení města hodlá vybudovat tolik potřebné parkoviště. Jedná se o pozemky o celkové rozloze 1 600 m², náklady na výkup činí 1 mil. 600 tisíc korun.