Archiv článků
   za měsíc leden 2015

Kategorie: ostatní  

 Zubní pohotovost v únoru 2015

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.


Nemocnice Blansko obhájila jako jedno z mála lůžkových zařízení v kraji akreditaci kvality zdravotnických služeb

Ilustrační foto k článku: Nemocnice Blansko obhájila jako jedno z mála lůžkových zařízení v kraji akreditaci kvality zdravotnických služeb

Dnes převzala ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA z rukou MUDr. Davida Marxe, Ph.D., ředitele Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK, o.p.s.), certifikát, jenž je dokladem o udělené akreditaci kvality zdravotnických služeb, kterou blanenská nemocnice obhájila jako jedna ze tří nemocnic v Jihomoravském kraji.


Tříkrálová sbírka zase o něco úspěšnější

Ilustrační foto k článku: Tříkrálová sbírka zase o něco úspěšnější

Prvních čtrnáct dní v roce patří již tradičně jedné z nejúspěšnějších charitativních akcí, Tříkrálové sbírce. Letošní výtěžek činil 1.694.000 Kč. Je to o 113.000 Kč více než loni. Koordinátorkou akce na Blanensku je paní Marie Sedláková.


Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti

Ilustrační foto k článku: Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti

Filmový kroužek při ZŠ Blansko, Erbenova 13 vstoupil do další, již 10. sezony své činnosti. Bilance natočených filmů od roku 2005, kdy kroužek oficiálně vznikl, je úctyhodná. Celkem 21 dětských autorů a 33 filmů (ať už šlo o filmy hrané, dokumenty, reportáže nebo filmy animované), které získaly dohromady 104 různých ocenění! V každém roce se kroužek a jeho autoři prezentují na různých soutěžích amatérských filmařů.


Finanční gramotnost na Salmovce

Ilustrační foto k článku: Finanční gramotnost na Salmovce

Rozumět penězům, být finančně gramotný, to znamená mít potřebné informace, umět s penězi zodpovědně nakládat, umět o nich přemýšlet, rozhodovat se, brát je vážně a zároveň si uvědomit, že by neměly být naším cílem, ale prostředkem k jeho dosažení.


Cena vody pro rok 2015 se zvedla jen nepatrně

Voda pro rok 2015 opět podražila, ale nárůst není v tomto roce tak vysoký, jako byl v letech minulých. Cena vody vzrostla z 89,96 Kč na 90,77 Kč za kubík. Podobně nízký nárůst se dá očekávat i v dalších letech.


Tříkrálová sbírka zavítala na radnici

Ilustrační foto k článku: Tříkrálová sbírka zavítala na radnici

V rámci Tříkrálové sbírky Charity vyšli do ulic koledníci. Kašpar, Melichar a Baltazar nezapomenou nikdy při svých obchůzkách navštívit také vedoucí představitele města a pracovníky na radnici.


Pokračovací kurz tance a společenské výchovy

Pokračovací kurz tance je určen pro čerstvé absolventy letošních tanečních kurzů, ale i pro ty, co mají již základní taneční za sebou několik let a chtějí se zdokonalit v tanečním umění.


Novoroční ohňostroj přilákal davy

Ilustrační foto k článku: Novoroční ohňostroj přilákal davy

Náměstí Republiky se od páté hodiny večerní postupně zaplňovalo diváky. Ti mohli nejprve zhlédnout kulturní program. Těsně před šestou hodinou, na kterou bylo naplánováno odpálení novoročního ohňostroje na přivítání roku 2015, dorazily další stovky lidí a náměstí téměř zaplnili.