Archiv článků
   za měsíc leden 2015

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Ulice Údolní má být jednosměrná

Ilustrační foto k článku: Ulice Údolní má být jednosměrná

V současné době je veřejnou vyhláškou zveřejněný návrh na místní úpravu provozu na ulici Údolní, a to na její zjednosměrnění.Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2014

V anketě hodnotící činnost městského úřadu se letos sešlo celkem 136 dotazníků. 73 jich bylo vyplněno a odesláno prostřednictvím internetových stránek, zbývajících 63 pak občané buď vystřihli ze Zpravodaje, nebo si je vyzvedli na přepážkách odborů a odevzdali je v některém ze sběrných míst


Informace pro poskytovatele péče o děti předškolního věku

V úterý 27.01.2015 se na staré radnici MČ Praha 4, Táborská 500 bude konat seminář určený především pro zástupce stávajících poskytovatelů péče o předškolní děti, zejména pak jeslí, které v současné době plánují či zvažují transformaci na dětské skupiny dle nově schváleného zákona.


Havárie vodovodního potrubí na Písečné

Dne 15. ledna 2015 pracovníci Vodárenské akciové společnosti, a.s. odstraňují havárii na vodovodním řadu v ulici Pod Javory, kde došlo k poškození potrubí. Pro občany je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Oprava by měla být dokončena do 14:00 hodin téhož dne.


Střípky ze zastupitelstva

Krátké shrnutí přijatých usnesení na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Závěr roku 2014 v Městském klubu důchodců

Ilustrační foto k článku: Závěr roku 2014 v Městském klubu důchodců

Již tradičně bylo v závěru roku v prostorách Městského klubu důchodců (MKD) rušno. Po Mikulášské veselici, která se uskutečnila v pátek 05. prosince, následovalo v pátek 19. prosince Předvánoční setkání členů, a to za účasti pana starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy.