Fotosoutěž „Ptáci v zimě“

Podrobnosti o soutěži najdete v článku „Začíná fotosoutěž Ptáci v zimě, fotit lze až do 20. března“.


 

/ povinné pole
/ povinné pole
/ povinné pole

Přidejte fotografie.
Fotky, prosím, nezmenšujte ani jinak neupravujte.

/ povinné pole


/ povinné pole

Tímto uděluji správci městu Blansku, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943 souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) ke zpracování, shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, uchovávání, blokování a likvidaci svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa pořízení fotografie.

Souhlas uděluji pro účely mé účasti v soutěži „Ptáci v zimě“. Souhlasím s tím, aby město Blansko zpracovávalo mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu 1 roku, v případě >> umístění se v soutěži na 1. až 3. místě po dobu 3 let.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko.

Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko, jeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Město Blansko prohlašuje, že osobní údaje slouží výhradně k účasti v soutěži „Ptáci v zimě“ a k prezentaci jejích výsledků.

            aktualizováno: 16. 12. 2022, 10:24 h