Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Historie města Blanska

Znak města Blanska

Kdy získalo Blansko znak není přesně známo. Nejstarší podoba znaku je doložena pečetěmi od 80. let 16. století. Podoba znaku v barvách není doložena. Znak Blanska tvořila původně bílá okrouhlá věž bez oken se dvěma věžičkami, údajně na červeném štítě.

V roce 1899 si dali Blanenští namalovat znak v poněkud jiné podobě: modrý štít, na jehož podkladě stojí na hnědozeleném kopci okrouhlá věž hnědé barvy z kvádrů. Do výše se zužuje a vrcholí cimbuřím o pěti stínkách a z kvádrů zděnou kupolí. V přízemí věže je branka, v poschodí dvě obdélná okna vedle sebe. Tento typ znaku byl schválen i statutem města Blanska z roku 1969.

Znak města Blanska z roku 1899

Přesto vznikl v 70. letech tzv. socialistický typ znaku v této podobě: modrý štít, na něm černé ozubené kolo bez loukotí, se šestnácti zuby. V něm stojí bílá, z kvádrů zbudovaná věž. Má kupolovitou střechu se dvěma špicemi, s makovicemi po stranách. Nad věží je červená, zlatě lemovaná pěticípá hvězda.

Znak města Blanska – 70. léta

K poslední proměně znaku došlo v roce 1990. Podle výtvarného návrhu Ing. arch. Josefa Švába byly ze znaku odstraněny tzv. socialistické atributy a k 17.5. 1990 byl schválen městským zastupitelstvem nový znak. Na modrém štítu volně stojí stříbrná, z kvádrů budovaná pevnostní věž s kupolovitou střechou se dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na špicích jsou zlaté makovice.

Znak města Blanska – aktuální podoba