Přehled akcí v místě konání
„ dřevěný kostel sv. Paraskivy “

požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.

památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace,
Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

největší slavnost v celém roce, Zmrtvýchvstání Páně,
křty 17. dospělých.

Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů.

pouť s učedníky do Emauz.

 

Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Napište nám!.

            aktualizováno: 4. 2. 2022, 08:37 h