Přehled akcí v místě konání
„Galerie města Blanska“


Náš tip

22. května 202127. června 2021, Galerie města Blanska, Blansko

Irma Charvátová je blanenská výtvarná umělkyně, grafička, pedagožka a kurátorka. V době normalizace se v Blansku podílela na organizování výstav umělců neoficiální scény. Její grafické kresby a malby představují pečlivý racionální řád a jasně vymezenou strukturu. Geometrie, pokrývající celou plochu formátu, vždy vycházejí z konkrétních tvarů a znaků.

Kromě její volné tvorby výstava prezentuje také výběr z realizací grafického designu: loga lokálních kulturních institucí, typografické řešení brožur, katalogů a almanachů Základní umělecké školy Blansko, kde léta pedagogicky působila. I v užité poloze tvorby Irmy Charvátové se promítá její osobní zájem o řád, struktury a rytmus, uplatňuje v ní hru čar a černobílých nebo barevných ploch, která je typická pro její volnou tvorbu.

 Kurátor  Radek Horáček

Pořádá: Galerie města Blanska

výstava


22. května 202127. června 2021, Galerie města Blanska, Blansko

Díla čtyř autorů prezentovaná v prostoru galerie Pracovna jsou vizuálním poznámkovým aparátem k výstavě Čárování Irmy Charvátové. Poskytují rámec, k němuž je možné tvorby této autorky vztahovat. Irmu Charvátovou s těmito autory spojuje zájem o tvorbu systému nebo naopak volné vizuální hry. Pravidla, podle kterých se hraje a zkoumá, vychází z elementárních prostředků. Patří mezi ně tvorba rastru, rýsování a vrstvení čar, propojování linií, dekonstrukce významových znaků a jejich kódování.

 Galerie města Blanska děkuje za zapůjčení kreseb z Archivu a sbírky Jiřího Valocha v Moravské galerii v Brně.

 Kurátorka Jana Písaříková

Pořádá: Galerie města Blanska

výstava


Nemůžete zde najít Vámi pořádanou akci? Zadejte ji do systému.

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h