Mobilní rozhlas pro Blansko

Mobilní rozhlas pro Blansko – registrace zdarma

Mobilní Rozhlas

Pojďte s námi zlepšovat Blansko

Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Naše město spouští Mobilní Rozhlas, nového pomocníka pro komunikaci s občany. Chceme vás více zapojit do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi vámi a úřadem, ale také například zvýšit čistotu veřejných prostranství a rychleji a efektivněji řešit vznikající problémy v ulicích, parcích a v dalších veřejných prostorech. Chceme Vás, občany, celkově více zapojit do dění v našem městě.

Díky Mobilnímu Rozhlasu chceme vybudovat občanskou infrastrukturu založenou na kontaktních údajích získaných od lidí, kteří v Blansku bydlí, pracují, podnikají, nebo zde studují jejich děti. Budeme vám posílat informativní e-mailové a sms zprávy, vy nám zase jednoduše pošlete vaše podněty. Díky této infrastruktuře a kontaktním údajům, které městu dobrovolně poskytnete, budeme schopni zvýšit úroveň bezpečí ve městě, operativněji řešit problémy, které vás tíží, rychleji Vám předávat zprávy z úřadu a informace o městě.

Stačí se jednoduše ZDARMA zaregistrovat:

Vše je v souladu s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Můj mobilní rozhlas – registrace Blansko

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h