Kolik zaplatili na pokutách nezodpovědní majitelé psů?

vložil administrator » 16. 2. 2009, 07:21

Uživatel: WM ========================================================= Jako rodič dvou malých dětí děkuji touto cestou městu, že svým rozhodnutím uchránilo blanenskou přehradu jako poslední místo, kde rodiče občas můžou beze strachu pustit malé děti "na volno". Píšu občas, protože i přes zákaz není tento dodržován. Přimlouvám se za striktnější postihy nedodržování tohoto zákazu, protože mám zkušenost, že policisté, na rozdíl od špatně parkujících řidičů, kteří jsou pokutováni, řeší chovatele psů mnohdy pouze domluvou. V republice je podle statistik ročně pokousáno přes dvacet tisíc dětí, mnohdy s tragickými následky. V tomto kontextu je domluva naprosto nedostatečná a můj dotaz zní, kolik peněz vybrala městská policie za minulý rok od řidičů a kolik od nezodpovědných majitelů psů, abychom si tyto údaje mohli porovnat. Děkuji.


Lepka, 6. 3. 2009, 09:25

Dobrý den, k Vašemu dotazu bych uvedl některé údaje ze statistik Městské policie Blansko. V uplynulém roce jsme řešili celkem 2255 přestupků. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 1351 přestupků v dopravě. Z těchto bylo 950 řešeno v blokovém řízení, 321 řešeno domluvou a 80 postoupeno k dalšímu šetření správnímu orgánu MěÚ Blansko. Strážníci za přestupky v oblasti dopravy udělili pokuty v celkové výši 656.300,-Kč. Ostatních přestupků, které se netýkaly oblasti dopravy zaznamenala městská policie celkem 904. Z tohoto počtu bylo 403 řešeno blokově, 343 řešeno domluvou a 158 postoupeno správnímu orgánu. Za tyto přestupky byly uděleny pokuty v celkové výši 264.800,-Kč. Konkrétně pak v oblasti přestupků, kterých se dopustili nezodpovědní majitelé a chovatelé psů bylo zaznamenáno celkem 151 protiprávních jednání a byl proveden odchyt a následné umístění 79 psů do útulku. Celkem bylo řešeno v blokovém řízení 51 případů, dalších 64 případů bylo řešeno formou domluvy a 12 nejzávažnějších přestupků bylo předáno k dořešení správnímu orgánu MěÚ. Zbývajících 24 událostí je v šetření. Za tyto přestupky byly uděleny blokové pokuty ve výši 34.500,-Kč. Z výše uvedeného na první pohled sice vyplývá značný nepoměr mezi pokutami uloženými za dopravu, či jiné přestupky a pokutami uloženými neukázněným majitelům psů, ale je si třeba uvědomit, jakou výši pokut ze zákona a za jaké přestupky mohou strážníci městské policie ukládat. Pro Vaši informaci v oblasti porušování povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí (do této oblasti spadá řešení neukázněných majitelů psů) je to do 1.000,-Kč, kdežto u některých přestupků v oblasti dopravy je to od 1.000,-Kč (např. překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky). Závěrem bych chtěl uvést, že každý případ týkající se protiprávního jednání v souvislosti s chovem a držením psa je řešen individuálně s přihlédnutím na společenskou nebezpečnost takového to jednání. Opakované či závažné porušení zákona je v těchto případech řešeno uložením nejvyšší možné sankce, případně postoupením případu k dořešení správnímu orgánu. Městská policie Blansko připravuje i v letošním roce veřejno pořádkové akce, které budou výhradně zaměřeny na volné pobíhání psů a znečisťování veřejných prostranství psími exkrementy. S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h