Jak se lidé odjinud dozví, kde platí jaká obecní vyhláška?

vložil administrator » 18. 3. 2009, 10:05

Uživatel: Nemec ========================================================= Se zájmem sleduji diskuzi (pardon nyní jen dotazy) ohledně oblati Pálava, pohybu psů a podobně. Chtěl bych se zeptat, jak např. občan jiného města nebo dokonce cizinec má vědět, že Blansko schválilo např. vyhlášku č. 1/2001, kterou se vydává řád pobytu na rekreační oblasti a podobné další a další vyhlášky. Jestli že je např. tato vyhláška porušena občanem Pardubic, Španělem či např. kreténským Řekem a podobně, jak je město či MP postihne? Nejsou spíše uvedené vyhlášky, které se snaží regulovat kde co a kde koho jakýmsi projevem státu ve státě? Město Blansko jistě stojí o turistický ruch, uvedené odvědtví díky Moravskému krasu přináší ekonomické zisky a výhody, na straně druhé schvaluje vyhlášky, u kterých mi není jasné jak je mají lidé, kteří nejsou místní, respektovat. A zakáže jim či omezí jejích vstup do turistických lokalit.


Lepka, 19. 3. 2009, 16:39

Dobrý den, k Vašemu dotazu bych uvedl, že co se týká rekreační oblasti Palava, tak na každé z příchozích cest je instalován orientační panel, na kterém je zveřejněna Vámi uváděná vyhláška č. 1/2001 – Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“ v plném znění. Dále je zde uvedena přehledná orientační mapka oblasti a grafické značky znázorňující platná omezení - zákaz rozdělávání ohně a zákaz vstupu se psy. Na podporu těchto omezení jsou v areálu rozmístěny další značky zřetelně informující o zákazu vstupu se psy a zákazu koupání psů. Informovanost všech návštěvníků oblasti je tedy dostatečná. Ostatní platné obecně závazné vyhlášky Města Blansko jsou zveřejněny na internetových stránkách města, takže přístup k nim je bez jakéhokoli omezení. V Blansku je dále pro všechny návštěvníky otevřeno Informační centrum Blanka, které všem turistům jistě poskytne jimi požadované a potřebné informace. Na závěr bych rád uvedl, že je smutné, že informační tabule v rekreační oblasti Palava jsou opakovaně poškozovány vandaly a musí se proto neustále obnovovat a opravovat na náklady města. Strážníci Městské policie Blansko věnují této lokalitě zvýšenou pozornost zejména v rekreační sezoně a případné pachatele protiprávního jednání postihují nejvyššími možnými sankcemi. S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h