Vyvýšené zpomalovací pásy v Blansku

vložil administrator » 18. 5. 2009, 07:45

Uživatel: Atilla ========================================================= Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou podstatu zpomalovacích pásů (dlážděných vyvýšených částí vozovky) na náměstí Republiky (mezi Wanklovým náměstím a náměstím Republiky a před kruhovým objezdem). Domníval jsem se, že tyto pásy plní funkci přechodu pro chodce se všemi náležitostmi, to znamená, že na nich také platí pravidlo o přednosti chodců (které mimochodem nepovažuji za nejšťastnější). Mnoho řidičů však zde přednost nedává. Věřím, že vysvětlení zajímá nejen mě, ale i spoustu ostatních, kteří se v tomto prostoru denně pohybují, ať pěšky nebo vozem. Děkuji.


Ing. Petr Rizner, 29. 5. 2009, 13:02

Dobrý den, Na místní komunikaci, nám. Republiky v městě Blansko byly v rámci bezpečného silničního (i pěšího) provozu vybudovány dva zpomalovací prahy, které patří do kategorie dlouhých prahů, (umělá nerovnost na vozovce), které rovněž slouží jako místo určené pro přecházení chodců. Na těchto zpomalovacích prazích neplatí „pravidlo o přednosti chodců“, ale chodec musí přecházet až v okamžiku, kdy neomezí ani neohrozí projíždějící vozidla. Tyto prahy mají funkci zajistit dodržování nízkých rychlostí vozidel v zájmu zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu, především chodců a cyklistů. Je to prvek který patří do skupiny fyzických opatření ke zklidňování dopravy v místech, kde se předpokládá větší kumulace chodců a kde by mohlo nedovolenou rychlostí dojít ke střetu vozidla z chodci, kteří se pohybují v komunikaci. Místo určené pro přecházení, je místo stavebně upravené pro bezpečné přecházení chodců /jsou to místa s přehlednými rozhledovými vzdálenostmi, kde může chodec bezpečně posoudit situaci pro přecházení/, ale tato místa se neoznačují dopravními značkami pro přechod pro chodce a tudíž musí chodec dát přednost projíždějícímu vozidlu. Pouze místa, které jsou na komunikaci označené v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, jako přechod pro chodce, tj. svislým a vodorovným značením, podle pravidel silničního provozu nesmí řidič chodce ohrozit. S pozdravem Ing. Petr Rizner vedoucí odboru stavební úřad


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h