Prostředky města v cenných papírech

vložil administrator » 16. 6. 2009, 10:07

Uživatel: Slunicko ========================================================Chtěl bych se zeptat jaký je aktuální stav v hodnotě a jejím vývoji finančních prostředků, které Město investovalo do cenných papírů a spravuje je společnost AMM, a. s. Dříve bylo opakovaně představiteli Města tvrzeno, že uvedená investice je výhodná a po vypuknutí finanční krize bylo sděleno, že pokles aktiv není významný a uvedené svědčí o faktu, že uvedená společnost prostředky spravuje dobře.


jansu, 24. 6. 2009, 09:33

Dobrý den Na Váš dotaz sdělujeme, že při zhodnocení volných finančních prostředků za leden až květen 2009 byl nerealizovaný zisk ve výši 188 682,- Kč, tj. roční zhodnocení ve výši 0,6 %. Toto je pouze tržní nerealizovaný zisk - přepočet na aktuální ceny cenných papírů vždy ke konci daného měsíce. Většina investic města je v dluhopisech a tyto dluhopisy mají při držení do splatnosti zisk mezi 3-4 %. Vypočtená cena je k určitému datu pouze hypotetická. V případě Vašeho většího zájmu Vám můžeme předložit veškeré materiály, které jsou nám pravidelně měsíčně zasílány. Tyto materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Ing. Jan Šustáček finanční odbor MěÚ


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h