Dodržování nočního klidu v Blansku a povolování jeho rušení

vložil administrator » 23. 6. 2009, 14:12

Uživatel: Nemec ====================================================== Jsem s dotazem v návaznosti na předešlé dotazy (viz stížnosti občanů na pizzerii a firmu Synthon), kdo v Blansku (jmenovitě) povoluje uvedené akce, které pokračují výrazně po dvacáté druhé hodině a ruší noční klid tisíců obyvatel. Současně prosím o sdělení kritérií, která musí takováto akce splnit, aby byla povolena, nebo naopak zakázána. U firmy Synthon je konstatováno, že akce byla pouze oznámena. Byla tedy i povolena? Kým? Nešlo pouze o ohňostroj, ale i o naprosto brutální hlasitou hudební produkci. Na ředitele MP jsem s dotazem, proč nebyl uvedený problém řešen pokutou, když došlo k naprosto jednoznačnému porušení zákona. Je snad vysvětlení ředitele nějakou platnou právní normou? Chápal bych nedodržení harmonogramu o minuty, ale toto byla hodina. Do 22.40 h byla nepřetržitá velmi hlasitá reprodukce hudby slyšitelná na druhý konec Blanska. Bylo snad pevným a naprosto nutným harmonogramem odehrát v přesném sledu přesné složení skladeb za stanovené míry decibelů? Myslím že pan ředitel by se měl veřejně omluvit tisícům občanům kteří byli nuceni slavit ve spánku (či spíše po spánku) s jeho firmou a nikoliv něco vysvětlovat MP.


Lepka, 29. 6. 2009, 12:20

Dobrý den, hlídka MP se na místo dostavila v 22.30 hodin v době, kdy akce končila. Kontaktovala zde ředitele firmy a pracovníka, který měl pořádání firemní akce na starosti. Strážníci od těchto osob ověřili skutečnost, zda je akce kromě Městské policie Blansko nahlášena i na MěÚ a HZS. Po potvrzení těchto skutečností upozornili odpovědné osoby, že je třeba se vyvarovat dalšího rušení nočního klidu. Vzhledem k tomu, že v této době již akce skončila, strážníci vyhodnotili vyřešení věci domluvou za dostatečné ve smyslu zákona o přestupcích. V další noční době byla na místě provedena následná kontrola, kterou bylo zjištěno, že k dalšímu rušení nočního klidu nedochází. S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


František Alexa, 30. 6. 2009, 08:36

Dobrý den, podmínky pro pořádání veřejných produkcí v našem městě jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Blansko č.7/2005, vydanou Zastupitelstvem města Blansko. Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění kulturních podniků včetně zábav a diskoték. Podle čl.3 vyhlášky lze veřejné produkce v uzavřených prostorách(stavbách) pořádat od 06:00 do maximálně 02:00 hodin, ve venkovním prostoru pak od 06:00 do maximálně 22:00 hodin. Výjimku z ustanovení čl.3 vyhlášky může udělit Rada města Blansko, a to na základě písemné žádosti, kterou musí žadatel doložit přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením druhu hudební produkcem a jejím provozovatelem, dále pak uvedením předpokládaného počtu osob, které se akce zúčastní, identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby a závazkem splnit doplňující podmínky směřující k zajištění veřejného pořádku. S pozdravem František Alexa odbor ŠKOL


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h