Požár sběrného dvora

vložil administrator » 2. 7. 2009, 08:05

Uživatel: Nemec =======================================================Včera 30.5.2009 se po celém Blansku v noci šířil chemický zápach, jak jsem se později dozvěděl z požáru sběrného dvora v Horní Lhotě. Předpokládám že jeho provozovatelem Město Blansko. Jaké byly příčiny požáru? A kdo je za uvedené odpovědný? Případně může být uvedená informace zveřejněna na těchto stránkách pokud bude ukončeno vyšetřování? Přijde mi mírně paradoxní že sběrný dvůr, který má být ve prospěch ekologie nyní zafungoval výrazně opačně. Na webu hasičského záchranného sboru (viz. http://www.firebrno.cz/pozar-znicil-sklad-starych-spotrebicu) je mimo jiné napsáno, cituji: "Protože v hale hořely spotřebiče obsahující plasty a do okolí se šířil hustý dým, byli na místo povoláni chemici z laboratoře.... podle výsledků měření se kouř zplodinami z hořících plastů do obytných částí města nedostal." Jak je tedy možné, že po celém Blansku, vč. vzdálených částí města směrem na Brno byl kouř a značně dráždivý a na dýchání problematický zápach připomínající nějaké sloučeniny síry? A proč nebyli obyvatelé v jednotlivých městských nějak upozorněni nebo varováni? Současně jsem s dotazem, zdali zahájil šetření uvedeného např. odbor životního prostředí nebo zdali proto, že se jedná o problém samotného města tento případ nebude dále řešen.


Pokorný, 2. 7. 2009, 14:28

Vážený pane V úterý v noci hořel objekt, ve kterém byly uskladněny vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televize, počítače, ...). Příčiny požáru samozřejmě vyšetřují příslušné orgány. To, že se jedná o majetek města na jejich postup určitě nemá žádný vliv. Vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že do areálu vnikli lidé, kteří požár způsobili svou neopatrností. V ocelové hale nebyla zavedena elektroinstalace a samovznícení ledniček asi nikdo nepředpokládá. Areál i vlastní hala byly uzamčeny. Opatření pro bezpečnost občanů byla zajištěna. U požáru kvůli nebezpečí úniku jedovatých látek asistoval také tým chemických odborníků z Tišnova, který v okolí měřil, zda se do ovzduší nedostaly jedy a nebezpečné látky. Podle měření se jich nedostalo do vzduchu škodlivé množství. Přesto strážníci městské policie projížděli v autech okolí požáru a megafonem hlásili, aby lidé nevycházeli z domů a zavřeli okna. Ing. Miroslav Pokorný vedocí odboru KOM


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h