Výkopy UPC Písečná

vložil administrator » 20. 7. 2009, 08:51

Uživatel: Mája ======================================================== Jsem s dotazem, zdali, nebo do jakého termínu budou (byly) provedeny práce, které odstraní následky budování kabelových rozvodů v této lokalitě a kdo z města uvedené zkontroluje (zkontroloval).


Pokorný, 27. 7. 2009, 15:16

Dobrý den Před zahájením prací město s firmou UPC uzavřelo smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích města. Ve smlouvě jsou stanoveny podmínky pro provádění prací i pro předání ploch zpět městu, včetně příslušných sankcí a složení jistiny pro splnění závazků. Plochy po provedených výkopech kabelových rozvodů UPC dosud nebyly městu předány. Kontrolu budou provádět pracovníci odboru KOM. Pokorný


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h