Měření rychlosti od nádraží...

vložil administrator » 20. 7. 2009, 08:51

Uživatel: Mája ======================================================== Jsem s dotazem, proč v uplynulých dnech jsou od nádrží směrem k mostu u ČKD rozmístěny značky o měření rychlosti ze strany MP, když MP měření rychlosti neprovádí a v úseku není vůbec přítomna. V uvedeném úsek jsem jela v cca. 13 h, zpátky v 15.15 h a situace byla stejná. Myslím, že uvedeným označením MP porušuje zákon.


Lepka, 23. 7. 2009, 06:43

Dobrý den, měření rychlosti vozidel ze strany obecní (městské) policie je upraveno v § 79a  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií a v součinnosti s ní, což bylo předmětem uzavřené Dohody o spolupráci uzavřené dne 19. 5. 2009 mezi Krajským ředitelstvím Policie ČR JMK, Městem Blansko a Městskou policií Blansko.  Počátek měřeného úseku musí být označen přenosnou dopravní značkou IP 31a – Měření rychlosti  a konec úseku přenosnou dopravní značkou IP 31b – Konec  měření rychlosti. Stanovení tohoto dopravního značení provedl věcně a místně příslušný silniční správní úřad, tedy Oddělení silničního hospodářství stavebního úřadu MÚ Blansko, na základě žádosti Městské policie  Blansko a po písemném stanovisku Dopravního inspektorátu Policie ČR Blansko.  Měření rychlosti ze strany MP Blansko je tedy prováděno v souladu se zákonem, nepravidelně a v různou dobu. Značky strážníci rozmísťují až v konkrétní den měření a podle potřeby je přesouvají  na různé úseky, kde je měření prováděno. V žádném případě nejsou tyto značky umísťovány bezúčelně jen pro „vystrašení“ řidičů.  S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h