Územní plán - zahrádky na Podlesí

vložil administrator » 15. 9. 2009, 08:33

Uživatel: kora ========================================================= Dobrý den, četla jsme návrhy územního plánu na zastavění Blanska. Zajímalo by mě, proč je tam uvedena lokalita zahrádek na Podlesí. Tyto pozemky již zastavěné jsou, lidé zde hospodaří 40 let a mají zde různé stavby a dokonce tam i bydlí. Pozemky mají i odkoupeny. Jak to tedy je? Děkuji.


Ing.arch.Jiří Kouřil, 21. 9. 2009, 08:38

Dobrý den, obsah ani předmět Vašeho dotazu není zcela zřejmý, nicméně může se vztahovat ke dvěma lokalitám, konkrétně zahrádkám ve Žlíbku nad fotbalovým stadionem a zahrádkám severně od silnice v ul.Sadová – proti bytovým domům sídliště Podlesí. První lokalita byla v Územním plánu sídelního útvaru Blansko v roce 1998 označena za tzv. stabilizované území rekreace (je zde možno, při splnění stanovených podmínek, stavět a přestavovat rekreační objekty), část tohoto území – bezprostředně navazující na prostor místní komunikace v ul.9.května - byla Změnou územního plánu v roce 2004 převedena do tzv. návrhových ploch bydlení (je zde možno, při splnění stanovených podmínek, stavět rodinné domy). Druhá lokalita byla v Územním plánu sídelního útvaru Blansko označena, z pohledu stávajícího využití (plochy rekreace), za přestavbové území. Projektant územního plánu zde použil značku návrhové plochy bydlení v rodinných domech a při splnění stanovených požadavků je zde možno stavět rodinné domy. Jednou z podmínek je řádné infrastrukturní a především dopravní napojení, které bývá u lokalit tohoto typu závažným problémem. Východiska pro výstavbu dalších obytných i rekreačních objektů jsou dle nových stavebních předpisů (od roku 2007) mnohem náročnější. Obecně lze říct, že ke změnám v území nedojde bez součinnosti vlastníků dotčených pozemků. Jedině od nich může podnět ke změnám v území přijít.


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h