Pytlíky na exkrementy

vložil administrator » 21. 9. 2009, 07:35

Uživatel: Mája ========================================================= Jsem s dotazem, snad nenáročným na odpověď. A rovněž s dotazem zcela dodržujícím stanovená pravidla, ba dokonce s dotazem neútočícím na nikoho z úřadu nebo na nikoho z dodavatelských firem, jak je to se psími exkrementy. Sice byly vybudovány stánky na lejnové pytlíky, ale jaksi již delší dobou zejí prázdnotou. Jak je to možné? Mají snad občané uvedené konat bez použití těchto prostředků? Díky.


Pokorný, 22. 9. 2009, 13:04

Dobrý den Ve městě Blansko jsou rozmístěny koše na psí exkrementy, které se, bohužel jako i další mobiliář, stávají terčem vandalů. V současné době jsme objednali jejich opravu. Co se týče igelitových pytlíků na exkrementy, ty jsou tam, kde je to možné (stav košů) při vyvážení košů doplňovány. Bohužel tam nevydrží dlouho, ale často jsou rozházené po okolí nebo naházené v koších. Co se týče obsahu košů, tak odpad, na který nádoby jsou, tedy psí exkrementy, tvoří maximálně 30%. Zbytek představuje odpad komunální. Pokorný


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h