Nemocnice BK - financování jednodenní chirurgie

vložil administrator » 3. 11. 2009, 08:15

Uživatel: Mája ========================================================= Po Blansku a v tisku se objevují různé informace ohledně stavby jednodenní chirurgie v blanenské nemocnici. Může někdo prosím zde rekapitulovat, kolik to bude celé stát? A z jakých zdrojů konkretní sumy půjdou, případně kým budou ručeny? Současně by mě zajímalo, s jakými náklady provozu a na druhé straně s jakými příjmy od pojišťoven nemocnice počítá a k jakému počtu realizovaných výkonů je vztaženo - vše ohledně tohoto nového oboru, který má být zaveden. A z jakého titulu, kdy a které pojišťovny nasmlouvají tyto nové kapacity? Díky za odpověď.


administrator, 5. 11. 2009, 09:54

V současné době probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavební části projektu jednodenní péče v blanenské nemocnici. Nemocnice Blansko, díky tomu, že obnova většiny přístrojového vybavení na oddělení radiodiagnostiky a nukleární medicíny bude spolufinancována z dotací ROP Jihovýchod, spoří finanční prostředky na tento projekt, tak aby ho bylo možné, pokud možno celý, financovat z vlastních zdrojů. S největšími pojišťovnami probíhá v současné době jednání ohledně výše úhrady a struktury poskytovaných výkonů. MUDr. Vladimíra Danihelková Nemocnice Blansko


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h