Nemocnice - stavba chirurgie - čísla

vložil administrator » 18.11.2009, 07:46

Uživatel: Nemec ========================================================= Se zájmem jsem si přečetl odpověď paní ředitelky ohledně financování, bohužel jsem se v odpovědi nedočetl jedno konkrétní číslo. To nemá management nemocnice do doby, než proběhne výběrové řízení dodavatele sebemenší představu, kolik bude uvedený projekt stát? A stejně tak nemá žádný plán realizovaných výkonů a jejich ocenění v ročním vyjádření? A za těchto okolností tento projekt prosazuje? Jinak pokud se dočítám, že celou akci hodlá nemocnice platit z vlastních zdrojů, to Nemocnice Blansko v tomto a příštím roce hodlá vytvořit zisk v řádu předpokládám desítek milionů korun? Nenapadá mě u příspěvkové organizace žádný jiný vlastní zdroj, krom tohoto. Protože vlastními prostředky není ani bankovní úvěr, ani např. navýšení závazků k dodavatelům a podobně. Takže jakými vlastními zdroji bude nemocnice projekt hradit?


administrator, 19.11.2009, 12:31

O investičních akcích a jejich předpokládané výši je pravidelně informována dozorčí rada Nemocnice Blansko, která investice schvaluje. Doposud nebylo výběrové řízení uzavřeno, proto nebudeme poskytovat v této věci bližší informace. Nemocnice Blansko je příspěvková organizace, která tvoří tzv. fond reprodukce majetku, z něj bude projekt financován. MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA ředitelka Nemocnice Blansko


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h