Výčet financí z nájmu bytových domů - kam jdou?

vložil administrator » 18.11.2009, 07:48

Uživatel: Entony ========================================================= Dobrý den, v blanenským deníku byl napsán článek o tom, jak jsou městské byty ztrátové: "Zvýšení nájemného radním popularitu nepřidává. Podle starostky Blanska ale nemohli postupovat jinak. „Na naše bytové domy zatím pořád jen doplácíme. Změna ceny nájemného by snad mohla zabránit aspoň tomu, aby pro nás nebyly městské byty ztrátové,“ doplnila Králová... Proto se ptám, doposud je v bytě 30 Kč za metr, krát 30 metrů. Je to zhruba 1000 Kč čistý nájem měsíčně. V jednom domě je 36 bytů, tzn. 36.000 Kč za měsíc, krát 12 měsíců, se rovná zhruba 430.000 Kč z jednoho domu. Chtěl bych vědět, co se v těchto domech dělá za opravy a investice, když jsou domy "ztrátové". Tzn. že ročně "proinvestujete" přes půl milionu do jednoho domu.? Kde? Jak? Co? Prosím o konkrétní uvedení příkladů. Jelikož tak škaredý baráky nemohou nikdy sežrat půl milionu ročně. Díky.


Pokorný, 01.12.2009, 08:49

Dobrý den Město v současné době nesleduje náklady odděleně na jednotlivé bytové domy, ale na bytové hospodářství jako celek. Veškeré příjmy z nájemného se vracejí zpět na úhrady s bytovým fondem spojené a jsou ještě dotovány z rozpočtu města. Pro informaci uvádím veškeré náklady a příjmy za rok 2008: Na nájemném z celkového počtu 782 bytů bylo vybráno celkem 7.103.390,- Kč. Na dalších příjmech města (např. zaplacené penále, nájem z tepelných zařízení,...) byla vybrána částka 388.000,- Kč. Celkem tedy příjmy činily částku 7.491.390,- Kč. Z této částky bylo hrazeno: obstaravatelská činnost správcovské firmy ve výši 1.189.854,- Kč ostatní náklady (soudní poplatky, bankovní služby, poštovné …) 158.000,- Kč běžné opravy a údržba bytů v celkové výši 3.468.012,- Kč zateplení štítu domu Údolní 17 v částce 298.663,- Kč rekonstrukce elektroinstalace v domech Údolní 13 a 15 v částce 1.772.663,- Kč rekonstrukce stoupačky ZTI v domě Bezručova 5 v částce 185.420,- Kč rekonstrukce hl. rozvodů vody a odpadů v domě Sadová 46 v částce 126.762,- Kč výměna 30 ks oken v bytech v celkové částce 293.398,- Kč. Celkové výdaje tedy činí částku 7.492.772,- Kč. K těmto celkovým výdajům byla ještě z rozpočtu města pro rok 2008 vyčleněna částka 2.038.735,- Kč, ze které byly provedeny další výměny oken a podlah v bytech a rekonstrukce výtahu v bytovém domě Bezručova 5, Blansko. Pokorný


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h