Parkování na chodnících

vložil administrator » 24.11.2009, 10:08

Uživatel: -vik- ========================================================= Dobrý den, proč se nic neděje, když se ve městě parkuje na chodníku, a to přímo pod kamerou MP. Auta tam stojí neustále i v křižovatce Fügnerova na zákazu zastavení. Státní i městská policie to ignoruje, to nemluvím o kolech na chodnících, volně puštěných psech, přecházení mimo přechody a dalo by se pokračovat. To vše se děje pod dohledem hlídkujících pěších policistech a občas projíždějících MP. Proč toto policie neřeší a kde se schovává městská, když střed města je plný přestupků?


Lepka, 26.11.2009, 11:03

Dobrý den, strážníci MP denně v průběhu služby řeší několik přestupků, které se týkají porušování povinnosti vyplývající ze zákazových a příkazových značek, tedy klasické porušování zákazů vjezdu, zákazu stání a zastavení, případně stání vozidla kde není dovoleno a záborů veřejných prostranství. Jsou také prováděny dopravně bezpečnostní akce, které jsou zaměřeny právě na tyto přestupky a mohu potvrdit, že při těchto akcích řešíme i několik desítek přestupců. Je nutné si však uvědomit, že MP nemá na starosti jen parkování, ale řeší celou řadu dalších neméně důležitých úkolů a to v počtu dvou strážníků, kteří operují na katastrálním území města a samozřejmě i integrovaných obcí. Vzhledem k množství úkolů, které plní MP v průběhu služby, není tedy v jejich silách v plném rozsahu pokrýt celé území města Blanska a integrovaných obcí. Z tohoto důvodu je tedy nutná také všímavost a spolupráce občanů, kteří na takovéto konkrétní protiprávní jednání upozorní strážníky a věc bezodkladně ohlásí na bezplatné lince tísňového volání 156. V případě oznámení jsme pak schopni na podněty bezprostředně reagovat a v rámci kapacitních možností zjednat okamžitou nápravu. Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h