Veřejné osvětlení na Zborovcích

vložil administrator » 04.01.2010, 09:24

Uživatel: Kolemjdoucí ========================================================= Vážení zastupitelé, již několik týdnů nefunguje na Zborovcích veřejné osvětlení. Zejména na ulicích Kamnářská, Sloupečník a další přilehlé. Chci Vás upozornit, že tento stav je zejména v zimních měsících velmi nebezpečný. Ptám se tedy, zda je tato situace součástí politiky úsporných opatření na podporu obecního rozpočtu, a nebo jde o poruchu (což považuji za nepravděpodobné). Má-li se jednat o "šetření nákladů", pak by bylo nanejvýš vhodné, aby se tak dělo střídavě ve všech částech města Blanska a ne jen trvale v jedné části. Raději se pokuste najít jiné rezervy a neohrožujte bezpečnost občanů. Libor Viktorin


Pokorný, 06.01.2010, 09:41

Vážený pane V žádném případě se nejedná o úsporné opatření. Veřejné osvětlení bylo v minulém roce vypínáno, protože bylo nutné vyměnit několik zrezivělých sloupů. Potom bylo nutné najít a odstranit poruchu, která byla na podzemním vedení nn. Vlivem další poruchy došlo k současnému výpadku. Na zjištění poruchy pracují zaměstnanci Technických služeb Blansko. Pokorný


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h