Povinné vybavení autodílny

vložil administrator » 08.01.2010, 10:36

Uživatel: radamor ========================================================= Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké by mělo být povinné vybavení začínající autodílny a co vše by takové vybavení mělo splňovat. Prosím případně o určení, kde takovéto informace mohu zjistit. Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem, Radka Šípková


Bárta, 11.01.2010, 09:51

Vážená paní, zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon v § 17 odst 4 ukládá podnikateli povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti dle zvl. právních předpisů a byla řádně označena. Musí být také ustavena osoba odpovědná za činnost provozovny. Tímto zvl. právním předpisem je možná zejména rozumět stavební zákon. K tomu Vám přikládám vyjádření stavebního úřadu. Povinné vybavení ve smyslu typů jednotlivého nářadí atp. potřebného k provádění oprav automobilů není právním předpisem stanoveno. Vyjádření stavebního úřadu:  Autodílnu lze zřídit v budově nebo její části, která byla jako autodílna (nebo dílna pro opravy motorových vozidel apod.) řádně zkolaudována podle stavebního zákona. Může  jít o kolaudační rozhodnutí podle dříve platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. nebo o kolaudační souhlas podle současně platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., event. o povolení změny v užívání stavby dříve zkolaudované k jiným účelům (tzv. rekolaudaci).   Pokud má autorka dotazu k dispozici vhodné prostory, ale s chybějící kolaudací, u stavebního úřadu oznamuje změnu v užívání na formuláři : https://www.blansko.cz/urad/formulare/stav-sr-zmena-uzivani-stavby.doc . Stavba musí mít potřebné stavebně technické vybavení (zejména dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ověřuje stavební úřad) a splňovat požadavky zejména požární (ověřuje Hasičský záchranný sbor), hygienické (ověřuje (Krajská hygienická stanice), ochrany životního prostředí (odpady, ovzduší, ochrana vod, ověřuje MěÚ, odbor ŽZP) a bezpečnosti práce (ověřuje Státní úřad inspekce práce). V případě potřeby je věc možno konsultovat u stavebního úřadu MěÚ Blansko, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin. Ing. Jaroslav Bárta ObŽÚ Blansko


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h