Spádová škola pro ulici Těchovskou

vložil administrator » 13.01.2010, 08:16

Uživatel: LT ====================================================== Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo určuje, pro které ulice bude která ZŠ spádová a proč dochází ke změnám ve "spádovosti". Mám na mysli konkrétně ulici Těchovskou, která nyní nově spadá pod ZŠ T. G. M., zatímco dříve po řadu let spadala pod dle mého názoru lépe dostupnou ZŠ Erbenovu. Je mi jasné, že mohu dítě umístit i do nespádové školy, nicméně také vím, že přednost u zápisu mají děti "spádové". Děkuji za odpověď.


František Alexa, 13.01.2010, 14:20

Dobrý den, rozdělení ulic a částí města do školských obvodů spádových základních škol bylo v Blansku provedeno v roce 1995. Nejnovější dostupné údaje o demografickém vývoji v jednotlivých městských lokalitách dokladují zvyšující se počet narozených dětí v jihovýchodní části města. Provedená změna, která spočívá v přesunu některých ulic mezi školskými obvody blanenských základních škol, je reakcí na uvedený demografický vývoj s cílem vytvořit podmínky pro srovnatelný počet budoucích potencionálních žáků na jednotlivých základních školách. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko, předkládal ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva odbor ŠKOL. Před tímto schválením byl návrh projednán s řediteli základních škol, odsouhlasený byl komisí pro školství a vzdělávání a radou města. Stanovením školských obvodů spádových škol opravdu není omezena svobodná volba zákonných zástupců zapsat dítě k základnímu vzdělávání do školy jiné. Pravidlo o upřednostnění dítěte ze stanoveného školského obvodu může ředitel školy uplatnit pouze tehdy, pokud by zápisem dítěte z jiného školského obvodu byla překročena kapacita spádové školy. S pozdravem F. Alexa odbor ŠKOL


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h