Třídění odpadu

vložil administrator » 22. 11. 2010, 10:18

Datum odeslání: 19.11.2010 17:34:19 --------------------------------------------------------- Uživatel: Simona ========================================================= Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na smysl třídění odpadů. Na sídlišti máme kontejnery na sklo, umělou hmotu, papír,... a k tomu jsou ještě klasické popelnice. Přijedou popeláři a sypou do jednoho auta na jednu hromadu popelnice a k tomu vytříděný odpad (vše kromě skla). Děkuji za odpověď.


Pokorný, 22. 11. 2010, 15:57

Vážená paní Simono, nechce se mi věřit, že svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. sesypává odpady do jednoho auta a vše pak odváží na spalovnu, jak popisujete ve svém sdělení. Proti Vašemu tvrzení také hovoří měsíční potvrzení koncových zpracovatelů o předaných tonážích vyseparovaných komodit do jejich zařízení. I samotná svozová firma by byla tímto svým jednáním poškozena, jelikož i svozová firma od konečných zpracovatelů obdrží výkupní cenu, kterou pak dotují cenu za výsyp jednotlivých kontejnerů, kterou obdrží od Města Blansko. Na druhou stranu je také fakt, že poslední dobou se na některých místech v separačních nádobách objevují věci, které tam nepatří. Pokud se nám podaří tento nešvar zjistit včas, je možné, že takto naplněný kontejner je vysypán do směsného odpadu. Ve své připomínce neuvádíte, kde a kdy se něco takového mělo na území města Blanska stát. Pokud by opravdu došlo k situaci kterou popisujete, prosím, kontaktujte Ing. Plška (tel. 516 775 126) z odboru komunální údržby, který samozřejmě zjedná nápravu. S pozdravem   Ing. Miroslav Pokorný vedoucí odboru KOM 


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h