Rekonstrukce kanalizace a úprava chodníku u rybníku na Zborovcích

vložil administrator » 1. 10. 2012, 06:13

Uživatel: ma.r ========================================================= Dobrý den, prosím touto cestou o podání konktrétních informací týkajících se rekonstrukce kanalizace na ulici Sloupečník, sídlišti Zborovce, v Blansku. Již 4 měsíce probíhá rekonstrukce kanalizace, a to nejdříve na chodníku podél rybníka a následně na ulici Sloupečník, na sídlišti Zborovce v Blansku. Přesto, že byla občanům podána informace (prostřednictvím oznámení na místě samotném), že položení kanalizace a jeho následná úprava bude probíhat v měsíci červen 2012, v současné době není stále chodník upraven do původního stavu. Prosím o sdělení termínu, kdy se tak stane. Dále bych se chtěla touto cestou zeptat jaký je časový harmonogram pro rekonstrukci kanalizace na ulici Sloupečník na sídlišti Zborovce. Rekonstrukce této kanalizace probíhá jiště ne jen dle mého názoru velice pomalým tempem, stavební firma blokuje již 4 měsíce jedno parkoviště. V současné době se stavební práce odvíjí velice nevím jestli se dá říci ještě pomalým tempem. Prosím o konkrtní zodpovězení mého dotazu a to s uvedením konkrétního termínu dokončení této rekonstrukce, i příp. prověření práce stavební firmy. Děkuji


Štefan, 1. 10. 2012, 16:45

Dobrý den, stavba „Blansko – zkapacitnění odlehčení z OK Sloupečník“ sestává z několika stavebních objektů, jejichž realizace musí předcházet realizaci dalším, jinými slovy nelze provést tyto objekty současně. V červnu probíhala v místě stavby přeložka nízkého napětí a veřejného osvětlení firmou Pernica elektro a po ukončení těchto přeložek bylo firmě Dopravní stavby Brno předáno 9.7.2012 staveniště pro výstavbu odlehčovací stoky a jednotné kanalizace. Z toho vyplývá: Termín zahájení stavby „Blansko – zkapacitnění odlehčení z OK Sloupečník“ – 9.7.2012 (od tohoto data začal také platit zákaz parkování na parkovišti pod garážemi). Trvá necelé 3 měsíce – ne čtyři. Termín ukončení prací – ve Smlouvě o dílo má dodavatel stavby stanovenu dobu provádění stavby na 185 dnů od předání staveniště. Stavba tak musí být dokončena nejpozději do 9.1.2013. Harmonogram prací je zatím dodržován. Možná se někomu může zdát, že práce probíhají pomalu, ale vzhledem ke složitosti stavby (velká hloubka, velké průměry potrubí, velké množství spodní vody a velké monolitické objekty na síti (tzn. betonáže na místě stavby, které mají své technologické lhůty mající vliv na tvrdost a nosnost konstrukcí) je doba provádění úměrná velikosti stavby. Stavbu provádí firma: Dopravní stavby Brno, s.r.o. Investor stavby: "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí ve spolupráci s Městem Blansko S pozdravem Štefan


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h