Cyklostezka v Blansku a Ráječku

vložil Petr Svoboda » 26. 2. 2014, 19:01

Dobrý den, je už pozdě, přesto by mě zajímalo, proč se nabralo na vědomí jasně se nabízející řešení: 1) Cyklosteska z Ráječka. S velkou presentací v médiích se představila část cyklostesky z Ráječka do Blanska.Mě by zajímalo, proč se budovala cyklosteska nová, když na druhé straně silnice je už jedna taková hotová. 2) Cyklosteska Blansko. Dnes jsem zjistil, že uvedená cyklosteska se už v místech za Billou a Lídlem začíná stavět. Zajímá mě proč se složítě vykupovaly pozemky v těchto místech a nepoužila se stará cesta po druhé straně řeky, která začíná za zastávkou Blansko-město a vyúsťuje u stanice Blansko. Myslím, že toto řešení se přímo nabízelo, vždyť ta cesta je tam spoustu let.A snad by se ušetřené prostředky daly použít dál směrem na Brno, kde to bude složitější. Děkuji za odpověď.


Marek Štefan, 27. 2. 2014, 11:27

Dobrý den, - limitovalo se tímto řešením přecházení a přejíždění vozovky II/374. Při porovnání původních stavů rozdíl v délkách nově budovaných tras nebyl zásádní, resp. nepřevážil tento požadavek. - spoustu let již stará cesta také není využívána. Šířkové poměry jsou na levém břehu připraveny, pravý břeh pak takový šířkový komfort nenabízí i s ohledem na budoucí umístění pilíře plánovaného přemostění. Po úpravě řeky Svitavy se aktivně využívá levostranný břeh řeky Svitavy. Důležitý faktor je i bezpečnost uživatelů. Mějme na paměti, že řeka Svitava se nachází v ochranném pásmu dráhy a tedy i obě cesty. Určitě je pak bezpečnější levá strany řeky.


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h