Nepřímá reklama alkoholu na městském webu – je to v pořádku?

vložil Josef Merta » 15. 3. 2015, 17:24

dobrý den opakovaně upozorňuji na nepřímou reklamu alkoholu na městském webu tentokrát Barmanský svátek...ochutnávka novinek z produkce firmy Stock Plzeň – Božkov...ap. Podle Světové zdravotnické organizace je Evropa regionem s nejvyšší mírou konzumace alkoholu na světě, přičemž Česká republika zaujímá 2. místo v tomto žebříčku, rizikové vzorce užívání řadí alkohol mezi nejškodlivější psychoaktivní látky. Minimalizace rizik a škod spojených s užíváním alkoholu je v posledních letech prioritou WHO a Evropské unie. Harm reduction přístup k užívání alkoholu zahrnuje mnoho intervencí.... Díky kombinaci vysokého stupně potenciální škodlivosti a vysoké míry rozšíření jeho užívání je uplatňování pragmatického harm reduction a risk reduction (programy a intervence minimalizující rizika a škody) přístupu u alkoholu nanejvýš žádoucí. Prostředí, kde se alkohol užívá, a jeho bezprostřední okolí může být zasaženo negativními důsledky konzumace přímo. Komunitní činitelé (místní samospráva, policie, pomáhající odborníci, provozovatelé a personál, občané a konzumenti) mohou mít také proto zájem podílet se na prevenci dalšího poškození alkoholem na lokální úrovni. Mezi používané strategie patří místní omezení prodeje či konzumace alkoholu... na základě srovnání nákladové efektivity různých intervencí existuje šest klíčových doporučení pro státy, kde je alkohol běžně dostupný. Zavedení spotřební daně Zavedení státního monopolu pro maloobchodní prodej alkoholu a zároveň minimálního věku pro jeho nákup v rozmezí 18-21 let. V Zákaz veškeré přímé i nepřímé propagace alkoholu. Zavedení maximálního přípustného množství alkoholu v krvi řidiče Rozšířit, udržovat a zpřístupnit v zařízeních primární péče jednoduché intervence pro konzumenty užívající rizikově a škodlivě, a zajistit návazné intenzivní služby pro závislé. Vzdělávací programy by neměly být implementovány jako izolované opatření alkoholové politiky, nebo pouze zaměřené na škody plynoucí z užívání alkoholu, ale spíše jako opatření k posílení povědomí o problémech způsobených alkoholem a připravující půdu pro specifické intervence a politické změny. Jak se z výčtu zdá, máme ještě co dělat. děkuji za pochopení


Jiří Kučera, 19. 3. 2015, 14:58

Dobrý den, máte zřejmě na mysli uveřejnění pozvánky a programu 12. ročníku barmanské soutěže Amundsen Cup. Jde o tradiční barmanskou soutěž v přípravě alkoholických i nealkoholických nápojů doplněnou o další program zaměřený na prezentaci partnerů soutěže, kulturu nápojové gastronomie apod. Jde tedy o kulturně společenskou akci, nikoliv o reklamu na alkohol. Proto ani zveřejnění akce a jejího programu není v rozporu s § 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, který podrobně stanovuje, které druhy reklamy na alkohol nejsou povoleny. Město Blansko je si naopak vědomo problémů, které zvýšená konzumace alkoholu může ve společnosti působit a snaží se jim předcházet. Dokladem je třeba blanenská obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h