Výšková budova bývalého FÚ

vložil Josef Doležel » 18. 3. 2015, 19:02

Jsou již uloženy a případně i vymáhány pokuty za nerealizaci stavebních úprav výškové budovy bývalého finančního úřadu Blansko dle uzavřené smlouvy mezi městem Blansko a kupujícím.


Petr Rizner, 1. 4. 2015, 12:29

Dobrý den, žádné pokuty ani jiné sankce nebyly uplatněny. Dosud nenastala žádná ze skutečností, která by opravňovala město případné smluvní pokuty či jiné sankce uplatnit. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h