Dřevěný kostelík a stavba fary

vložil Blanenšťák Blanenský » 23. 3. 2015, 09:26

Vážení, v posledních dnech místním tiskem proběhly zprávy týkající se stavebních aktivit Církve Československé husitské na ulici Rodkovského. Doslechl jsem se, si zde tato církev buduje novou faru pro pana faráře. Zajímalo by mě, zda v tak krátké době od koupě nemovitosti získali příslušná stavební povolení, nebo je to rekonstrukce bez povolení – jak se píše v tisku? Prosím, berte tento dopis nejen jako dotaz na stav, ale i jako podnět k prošetření a v případě, že se jedná o porušení nebo ignorování stavebních předpisů, budou uloženy příslušné sankce. Prosím, o jejich zveřejnění. Nebo mají církve v naší republice jiné právní postavení než občané?


Petra Reisiglová, 23. 3. 2015, 11:41

Dobrý den, Náboženská obec Církve československé husitské se stala vlastníkem rodinného domu č.p. 674 v Blansku, Rodkovského 5. Stavební úřad MěÚ Blansko provedl dne 13.3.2015 kontrolní prohlídku uvedené stavby. Zjistil, že jsou zde prováděny jednak stavební práce nevyžadující povolení, ale rovněž stavební úpravy bez povolení stavebního úřadu, byť stavební zákon toto povolení vyžaduje. Stavební úřad vyzval vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací, vyžadujících povolení stavebního úřadu. Další existence provedených nepovolených stavebních úprav je řešena ve správním řízení. Náboženská obec Církve československé husitské má postavení běžného účastníka řízení dle ustanovení stavebního zákona či správního řádu. Ing.Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h