Postup při zjištění nepovolené stavby a zvony na dřevěném kostelíku

vložil Karel Kr. » 23. 3. 2015, 16:13

Dobrý den, zajímalo by mne, jaký je postup stavebního úřadu v případě, že je někde zjištěná „černá“ stavba nebo nepovolená přestavba nemovitosti. Jaké jsou za toto sankce? Bude se v těchto případech měřit všem, kdo takto staví, stejným metrem? Dále bych se chtěl zeptat, zda už dřevěný kostelík má úřední povolení na zavěšení zvonů ve věži kostela. Pokud ne, proč tedy obtěžuje široké okolí nepříjemným řinčením. Nikde v žádném jiném městě kostel, který je uprostřed města, nezvoní déle než 2 minuty. Tento kostel „klinká“ vícekrát denně 5 minut, někdy i 20 minut!!! Co na to hygiena? Nelze s tím něco udělat? Děkuji za odpověď.


Petra Reisiglová, 30. 3. 2015, 15:00

Dobrý den, v případě nepovolených staveb zahájí stavební úřad v souladu s ustanoveními stavebního zákona řízení o nařízení odstranění. Stavební úřad současně poučí stavebníka o možnosti podat žádost o dodatečné povolení. Pokud stavebník požádá o dodatečné povolení, je nucen doložit m.j. veškeré podklady, které by byly nezbytné pro řádné povolení. V rámci řízení o dodatečném povolení stavby projednává stavební úřad záměr s účastníky řízení a dotčenými orgány. Uvedený postup se vztahuje nejen na nové stavby, ale rovněž na stavební úpravy, nástavby a přístavby. Za provedení nepovolené stavby stanoví stavební zákon v § 178 až § 181 široké rozpětí peněžité pokuty. Výši pokuty nelze před ukončením správního řízení předjímat. Zavěšení zvonů na stavbě kostela na ulici Rodkovského v Blansku nevyžadovalo dle ustanovení stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Protože se jedná o kulturní památku, stavební úřad jako orgán státní památkové péče vydal pro zavěšení zvonů dne 7.3.2013 rozhodnutí. Hlasitost zvonů a délku zvonění však nepřísluší řešit stavebnímu úřadu, otázka hlukové zátěže spadá do kompetence příslušné hygienické stanice. Petra Reisiglová, odbor stavební úřad


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h