Osvětlení – nedostatečný jas PODRUHÉ

vložil attila » 22. 11. 2017, 21:41

Vážený pane Skláři, máte na to, stát se vynikajícím politikem – Vaše odpověď je klasickým příkladem neříci nic a zdůvodnit to. Pokud se ptáte na konkrétní lokalitu, mohu označit celý střed města (okolí nevyjímaje). Pokud na kruhovém objezdu "U Štěpánků" zastaví auto a dává přednost chodci, jediné co vidím v protisměru je oslnění z jeho reflektorů, neboť okolí je ve tmě. Náměstí Svobody – tma. Nám. Republiky – tma. Rožmitálka – tma. Ale podle "energetického generelu" vše OK. Není to smutné??


Martin Sklář, 23. 11. 2017, 15:01

Vážený pane,

na Váš dotaz bylo již odpovězeno, ale tedy ještě jednou shrnutí: Město Blansko řešilo i přesně opačnou připomínku, a to takovou, že jsou některá místa přesvětlena a že máme některá světla vypnout. Protože veřejné osvětlení tvoří největší zdroj tzv. světelného znečištění, je třeba jej koncipovat tak, aby se svítilo pouze tam, kde je třeba, jen tehdy, když je třeba a jen tolik, kolik je třeba. Z projektů a dokumentace veřejného osvětlení je tedy vše v pořádku. Pokud se zajímáte o svítivost, tak veřejný světelný zdroj a jeho intezita je udávaná v kandelích, takže každé světlo veřejného osvětlení se posuzuje následovně: Kandela (cd) je svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje záření o frekvenci 540×1012hz a jehož intenzita v tomto směru činí 1/683w na jeden steradián. Pro Vaši informaci ještě uvádím, že někdy se můžete setkat i s jednotkou lumen. Lumen (lm) lm-cd je potom dán poměrem plochy kruhové úseče, kterou tento kužel vytne na povrchu koule a plochy kruhové úseče, kterou vytne prostorový úhel 1 steradián. Takto můžete přepočítat svítivost /cd/ na světelný tok /lm/, který má již přímou návaznost na výkon všesměrového, bodového zdroje záření a lze ho porovnávat s dalšími zdroji. Tedy dva zdroje mohou mít  stejnou svítivost, ale nemusí mít stejný světelný tok a tím ani výkon.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h