Nádoby na tříděný odpad v Dolní Lhotě u pomníku

vložil Daja Nečasová » 18.12.2017, 09:55

Dobrý den, nebylo by možné přidat v Dolní Lhotě u pomníku ještě jednu nádobu na tříděný odpad a to na plasty? Někdo tam patrně z nějaké výroby vozí pravidelně větší množství plastových pytlů a nádoby jsou pak brzy přeplněné a běžný občan pak zápasí s tím, kam dát své plasty. Děkuji za odpověď.


Ilona Peterková, 20.12.2017, 15:34

Vážená paní Nečasová,

děkujeme za upozornění. V současné době se přeplňuje více stanovišť na separaci, a to jak plasty, tak papírem. Svozová společnost vše uklidí. V každém případě si toto stanoviště pohlídáme a pokud se bude přeplňovat s větší četností, tak určitě svozovou nádobu doplníme. Pokud na tato separační stanoviště ukládá odpad právnická osoba, tak se vystavuje možnému postihu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, jelikož tyto nádoby rozmístěné Městem Blansko, jsou pro ukládání separovaného odpadu občany města a městských částí.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Ilona Peterková
odbor komunální údržby, kancelář č. 13, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
peterkova@blansko.cz | 516775132 |


            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h