Plynofikace Husova – Vyhlídka

vložil Dorazil » 6. 6. 2018, 16:17

Dobrý den plynofikace na ul. Husova byla vyměněna.silnice zapravena a v zápětí se na vozovku začal z nepochopitelných důvodů navážet materiál z ul.na Vyhlídce.Konec Husovy ul.je díky zavření celé ul.na Vyhlídce stěží průjezdný,.lidé nemají kde parkovat,do toho všeho rozkopané chodníky,kde se nepracuje.A benevolentnost městské policie na odstavená nákladní auta, která dle vyhlášky o provozu na pozem. kom. nesmí parkovat tam,kde nezůstane 1 pruh o šířce 3m. Kdy to vše skončí? Pokračuji ještě o neomalenosti a narážek pracovníků, že tam nemám co dělat.Nevím jak bych se mohl jinak dostat do svého domu.odpovědi typu tolerance ohleduplnosti s tohle radnicí jsme slišeli dost.Je třeba začít konečně jednat a konat. snad to vyřeší nové volby. Ještě jeden dotaz proč jsou trpěny vraky aut bez STK kolem nemocnice když lidé nemají kde parkovat?


Martin Sklář, 12. 6. 2018, 13:48

Vážený pane Dorazile,

práce s pojené s výměnou stavajících plynovodů, jsou stavebně povoleny a provádějící stavební firma má s městem Blansko podepsánu dohodu o právu provést stavbu či opatření na pozemcích města. Jednou z podmínek dohody je, že musí být zabezpečen přístup do domů. V případě, že to tak není, je třeba se s firmou operativně domlouvat na místě. Nicméně Váš podnět jsme  vedoucímu stavby předali k nápravě.

Co se týká "vraků vozidel" v okolí nemocnice, dle sdělení MP Blansko ve Vámi uváděné lokalitě, MP Blansko neeviduje vozidla, která by naplňovala znaky vraku ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů definuje vrak jako "silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla". Výklad tohoto ustanovení je takový, že vrakem je vozidlo, které má určité objektivní kvalifikované závady v technickém stavu, přičemž úmysl vlastníka s vozidlem určitým způsobem nakládat zde nehraje roli. Technické závady, které z vozidla činí vrak, musí být zjevné, seznatelné pouhou prohlídkou vozidla na místě, musí se týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla (zejména motoru a karoserie). Nerozhoduje tedy, zda má  nebo nemá vozidlo registrační značku, platnou prohlídku STK, apod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h