Technopárty na Zborovcích

vložil R. Borková » 12. 6. 2018, 10:09

8.6. byl údajně z důvodu akce na ASK zrušen noční klid. Ve stejnou dobu se konala od18h na venkovní zahrádce pivnice Velvet technopárty a díky tomu trvala do soboty 6h ráno.Jak je možné, že taková produkce byla úředníky schválena, proč nebyla omezena např. do 2h jak je běžné u jiných akcí? Kdy bylo konání této akce s dobou trvání oznámeno na úřední desce? Pořádat technopárty na sídlišti mezi bytovkami je bezohledné, ale že to úředníci města schválili, to je nehorázné a doufám, že neopakovatelné.


Jiří Kučera, 21. 6. 2018, 08:10

Vážená paní Borková,

k Vašemu dotazu, který se obdobně jako u řady dalších občanů týká noci z 8. na 9. 6., můžu uvést následující:

Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 2016 a zejména nově přijatý zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích bohužel změnili dosavadní osvědčenou praxi, kdy udělení výjimky z dodržování nočního klidu posuzovala na žádost pořadatele pro každou jednotlivou akci rada města.

Zákon o některých přestupcích v § 5 odst. 6) stanovil, že dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec však může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Ve dnech 8. - 9. 6. 2018 se v Blansku konal 6. ročník 24 hodinového charitativního běhu  You Dream We Run (dále jen „YDWR“). Aby mohla tato a jí podobné společensky prospěšné akce v plánovaném rozsahu v Blansku vůbec proběhnout, muselo Zastupitelstvo města Blansko přijmout obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 stanovující data, při nichž je doba nočního klidu ve městě vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, nebo není vymezena dobou žádnou. Článek 3 této vyhlášky tak mj. výslovně stanoví, že doba nočního klidu se na území města nevymezuje v noci z pátku na sobotu v době konání charitativní akce YDWR. Z toho však zároveň plyne, že v tuto jedinou noc v roce se dodržování nočního klidu nevztahuje ani na ostatní pořadatele kulturních akcí v Blansku. Jde o jedinou výjimku tohoto rozsahu, danou právě 24 hodinovou délkou trvání charitativního běhu YDWR. U ostatních termínů uvedených ve vyhlášce č. 1/2018 se zkrácená doba nočního klidu vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, nebo dokonce již od 23:00 do 06:00 hodin. Kompletní text vyhlášky 1/2018 můžete najít zde:

https://www.blansko.cz/samosprava/platne-vyhlasky/2018/1

Zároveň pro úplnost uvádím, že obecně závazná vyhláška č. 1/2018 byla i předmětem právního rozboru ze strany Ministerstva vnitra ČR a nebyl shledán její rozpor se zákonem.

Jak už bylo uvedeno i v jiných odpovědích na toto téma: vedení města Blanska si je vědomo nevýhod současné zákonné úpravy, kdy obce již nemají možnost udělovat výjimku z nočního klidu pouze pro konkrétní akci, nýbrž musí v určitém termínu buď tolerovat plošně všechny akce konané po 22. hodině na jejich území nebo striktně trvat na dodržení nočního klidu od 22.00 do 06.00 a tím jiné významné akce typu YDWR zcela zrušit. Proto hodlá vedení města oslovit blanenskou poslankyní Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Lenkou Dražilovou, MBA, aby na půdě Parlamentu upozornila na negativní dopady současné úpravy a podpořila tak zahájení prací na její novele, která by v budoucnu obcím a městům opět umožnila dodržování nočního klidu podstatněji ovlivnit.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka

tel: 516 775 357, kucera@blansko.cz


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h