Podpora plaveckých disciplín?

vložil V.Musil » 25. 6. 2018, 17:29

Dobrý den. Zástupci Blanska velmi pozitivně přistupují k podpoře sportovních trendů a nejen sportovní ostrov je toho důkazem. Avšak v případě vodních aktivit a zejména pak plaveckých disciplín jsme stále na úrovni banánové republiky? Dovolte mi úpřímně shrnout lom uzavřen, přehrada špina plná ryb, aquapark večně zavřený a vnitřní bazén v havarijním stavu navíc stále v rezervaci a v běžnou dobu nedostupný. Rád bych Vás tímto požádal, a to nejen za sebe o zvážení celé situace a vykročení správným.


Petra Skotáková, 2. 8. 2018, 11:12

Vážený pane Musile,

roční výdaje z rozpočtu města Blansko směřující do obnovy městské sportovní infrastruktury a podpory sportovních subjektů se dlouhodobě pohybují okolo 30 milionů Kč. Ačkoli se jedná o značně vysokou částku, bohužel špatný stav sportovišť, ve kterém město sportoviště převzalo od původních majitelů v
roce 2011, klade na městský rozpočet mnohonásobně vyšší nároky, než které je rozpočet schopen unést. Špatný stav městských lázní je právě toho důsledkem.
K Vašemu pohledu na nedostatečnou podporu plaveckého sportu mohu sdělit následující:
a) blanenský lom je soukromým majetkem. Město k němu nemá žádná práva, ale ani povinnosti. Fakt, že jej lidé dosud hojně využívali jako přírodní koupaliště, byl umožněn benevolencí jeho předchozích majitelů, kterým nevadilo, že jejich soukromý majetek volně využívá veřejnost. Nový majitel zastává názor jiný. Za pozornost rovněžstojí fakt, že všichni lidé, kteří lom využívali ke koupání, nerespektovali zákaz pohybu osob v kolejištích a vědomě tak riskovali své životy.
b) voda v přehradě Palava je pravidelně kontrolována a všechna letošní měření dopadla dobře, tudíž voda je plně vyhovující k přírodnímu koupání.
Ryb je v přehradě možná hodně, vzhledem k počtu lidí, kteří i letos přehradu ke koupání poměrně hojně využívají, to ale zjevně není nutnou překážkou.
c) stav městských lázní je skutečně špatný. V současné době probíhá oprava na dně bazénu, po jejím dokončení budou lázně opět zprovozněny.
Současně město připravuje projekt na rekonstrukci lázní. Časté rezervace bazénů jsou ve vztahu k veřejnosti opravdu problém. Tento problém ovšem částečně vyvažuje fakt, že rezervace bazénu jsou v dopoledních hodinách určeny pro plavecké školy pro děti ze základních a mateřských škol a v odpoledních hodinách pro plavecké oddíly, které mimo jiné dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků přesahujících hranice Jihomoravského kraje.
d) otevírací doba aquaparku v letní sezóně je odvislá od počasí. O jeho otevření nebo uzavření v konkrétní den operativně rozhoduje provozovatel koupaliště – Služby Blansko, s. r. o. V případě dotazů na otevírací dobu aquaparku se proto prosím obracejte přímo na tohoto provozovatele.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h