Nedělní koncert „na Dukle“

vložil Pavlína Hanáková » 3. 7. 2018, 18:53

Dobrý den, chci poděkovat městu a především pak Mumovi, za zorganizování skvělého koncertu HD Acustic. Musím říct, že se mi místo až do neděle opravdu nelíbilo. V neděli došlo k prozření a názor jsem změnila. Slunko, občerstvení a dobrá hudba přímo v centru města. Byla jsem moc překvapená a skvěle jsem si to užila. A pokud bude prostor opravu využíván ke kulturním projektům typu koncerty a divadla, případně přednášky apod. Plánuje to město, i mimo již naplánované nedělní koncerty? Díky.


Petra Skotáková, 10. 7. 2018, 13:58

Vážená paní Hanáková,

děkujeme za kladný ohlas na uskutečněnou akci. Kulturní akce se na novém prostranství budou konat celé léto. Série nedělních koncertů pořádaných soukromou osobou je pouze část. V průběhu celého léta bude v případě příznivého počasí Městská knihovna Blansko nabízet možnost posezení nad četbou aktuálního denního tisku, magazínů a jiných tiskovin. Kulturní středisko města Blanska přes léto využije nové prostranství pro filmové promítání pod širým nebem. Možnost využití prostranství je ale otevřena kterémukoli zájemci, který si o vyžití prostor včas požádá. Seznam akcí bude postupně narůstat a my doufáme, že spolu s ním bude narůstat také počet spokojených posluchačů a zájemců o kulturní zážitky přímo v centru města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h