Proč ještě město používá karcinogenní herbicidy ?

vložil Klaun » 29. 8. 2018, 09:54

Dobrý den, zaujal mne dotaz a odpověď něj od paní o herbicidech. Ptám se tedy, proč je ještě stále město používá ? Města jako je Brno apod od toho již upustila v zájmu zdraví obyvatel a zájmu o čistotu životního prostředí. Vám nezáleží na zdraví obyvatel a čistotě živitního prostředí v Blansku ?!! děkuji za odpověď, která doufám odpoví


Martin Sklář, 6. 9. 2018, 07:42

Vážený pane,

problematika použití herbicidů v intravilánu města byla řešena v dotazu https://www.blansko.cz/otazky/detail/3457. Není pravdou, jak píšete, že nám nezáleží na životním prostředí. Tyto látky používáme co nejméně a jenom tam, kde je to opravdu nevyhnutelné. V intravilánu města Blanska používá nejvíce herbicidy v rámci ošetření břehové linie řeky Svitavy taktéž Povodí Moravy, s.p., které má povolenou vyjímku ze zákona od KÚ JmK v Brně č.j. JMK 72142/2018, a to na dobu 4 let, neboť je povinnost správce toku udržovat vodní díla a koryta vodních toků v průtočném stavu a plynulého odtoku vody. Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit jednání viz. článek https://www.blansko.cz/otazky/detail/3461.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 678 01
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h