Reklama u přechodu pro chodce

vložil občan » 18. 7. 2019, 12:18

Dobrý den, na nám. Svobody 13/9 v Blansku u prodejny u Brázdů je umístěna na chodníku reklamní cedule typu A a to v těsné blízkosti vozovky a přechodu pro chodce, kdy tato znemožňuje bezp. výhled na přecházející chodce, jak dospělých osob tak dětí, tak opačně na provoz na silnici. Chodník je dost široký na to, aby uvedená cedule mohla být umístěna u stěny prodejny. Vymezuje město Blansko přesné umístění takových reklam. poutačů a jejich umístění a zdali mají řádně zaplacen zábor? Děkuji občan


Ondřej Požár, 8. 8. 2019, 13:40

Vážený tazateli,

reklama nemá být podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ve znění pozdějších předpisů) umístěna u stěny prodejny, která tvoří přirozenou vodící linii pro osoby se zrakovým postižením. Minimální vzdálenost od hrany silničního obrubníku je půl metru a průchod mezi stěnou budovy a hranou reklamního zařízení tohoto druhu nesmí být užší než 90 cm. Při povolení reklamy tedy byla stanovena podmínka, že její umístění nesmí narušit provoz na pozemních komunikacích a omezit pohyb chodců. Vlastníka proto odbor stavební úřad vyzval ke zjednání nápravy. Poplatek za reklamu je pravidelně vybírán.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h