Stížnost na kácení zdravých stromů na ulici 9.května, zastávka Náměstí míru

vložil Petr Novotný » 30. 8. 2019, 09:28

Dne 29.8.2019 byly pokáceny zcela zdravé vzrostlé stromy – tři na ulici 9.května, křižovatka s ulicí Wolkerova a jeden strom přímo u autobusové zastávky Náměstí míru. Tím byl učiněn nevratný necitlivý zásah do okolí domu 9.května 5. Pokácením došlo ke zvýšení hlukové zátěže od přilehlé silnice, v letních měsících zvýšení teploty v bytech, které předtím stromy stínily, atd. Vydal úřad povolení ke kácení? Co bude na místě pokácených stromů? Jak místním nahradíte zhoršené životní prostředí??


Ondřej Požár, 4. 9. 2019, 08:37

Vážený pane Novotný,

kácení stromů na ulici 9. května souvisí s realizací stavby Blansko – ulice 9. května, stavební úpravy místní komunikace, jejímž investorem je město Blansko. O povolení ke kácení byl požádán Odbor životního prostředí a ten dne 16.08.2019 vydal v této věci rozhodnutí s povolením ke kácení celkem čtrnácti stromů. Dojde k odstranění pouze stromů, které jsou v kolizi s navrženým chodníkem. Součástí stavby je i náhradní výsadba osmnácti nových stromů a další zeleně. Do dokumentace stavby i dokumentace k náhradní výsadbě je možné nahlédnout na Odboru investičního a územního rozvoje.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h