Zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo

vložil Martin Fousek » 13. 9. 2019, 13:36

Dobrý den, chtěl bych se zeptat: 1) Zda a jakým způsobem jsou veřejně přístupné kompletní písemné podklady a materiály pro jednotlivá zasedání zastupitelstva města a úplné zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva? Mj. Boskovice, Tišnov či Kuřim je zveřejňují na webových stránkách města. 2) Zda a jakým způsobem bude zveřejněno úplné znění nabídek podaných developery k záměru „střed města“? Děkuji.


Ondřej Požár, 27. 11. 2019, 10:08

Vážený pane Fousku,

Vámi zmíněné materiály pro zasedání zastupitelstva ještě před jeho uskutečněním veřejně přístupné například na úřední desce nebo na webu nejsou. Nicméně každý občan má možnost obrátit se na zastupitele, kteří mají materiály k dispozici. Výpis z usnesení rady se zveřejňuje na webu a ve Zpravodaji. Vybrané body projednávané veřejně zastupitelstvem pak okomentuje starosta ve Zpravodaji. Úplné zápisy jsou k nahlédnutí na městském úřadu. Co se týká druhé otázky, tak o dalším postupu ve věci středu města bude jednat zastupitelstvo 10.12.2019. Jakékoliv materiály lze tedy zveřejnit nejdříve až po jednání Zastupitelstva města Blanska.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h