Smlouva Město kogenerace

vložil Martin Veselý » 22. 10. 2019, 19:26

Dobrý den, jsem s dotazem, za jakým účelem byla sjednána smlouva "Pronájem částí kotelen pro KGJ – ZT energy s.r.o." z 12.4.2017, jak byla soutěžena? Jaká je průměrná cena nakupovaného tepla v Kč (nebo ve vybraných měsících) a zdali uvedená smlouva zůstane v platnosti i při následném provozování CZT ze strany ZT Energy v příštím roce. Prosím o odpovědi na každou otázku, konkrétně, a tak jak je položena. Tzn. Kč jsou Kč atp. Nikoliv o vyhýbavé odpovědi. Děkuji


Ondřej Požár, 6. 11. 2019, 12:16

Vážený pane Veselý,

smlouva byla podle sdělení odboru komnální údržby uzavřena za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvních stran při nájmu částí kotelen pro umístění stávajících kogeneračních jednotek (KGJ) nájemce a při provozování těchto KGJ. Na 52. radě konané dne 21.02.2017 bylo odsouhlaseno zveřejnění záměru na pronájem částí kotelen adresně pro ZT energy s.r.o. Záměr byl zveřejněn 22.02.2017. Jednalo se vpodstatě o prodloužení pronájmu do 31.12.2023. Smlouva byla odsouhlasena na 54. schůzi rady konané dne 21.03.2017. Předběžná cena nakupovaného tepla byla podle sdělení vedoucího nesportovních provozů Služeb Blansko s.r.o. Jiřího Charváta vypočtena z ceny plynu na konci roku 2018, jeho výhřevnosti a účinnosti KGJ na 289 Kč/GJ. Tato cena se ale upravuje podle ceny zemního plynu, který je průběžně nakupován po jednotlivých čtvrtletích. Vzhledem k tomu, že jeho cena od konce roku 2018 klesá, tak i výsledná cena nakupovaného tepla z KGJ klesá, jelikož do jeho výpočtu již nevstupují žádné jiné veličiny. Od roku 2020 bude licencovaným provozovatelem CZT společnost ZT Energy a tudíž z kalkulačního vzorce zmizí položka nakupované teplo a do ceny tepelné energie budou účtovány pouze náklady spojené s KGJ podle metodiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h