Bourání lázní v Blansku

vložil Petr Klíma » 16. 12. 2019, 10:43

Dobrý den, je pravda, že se budou za 250.000.000 Kč bourat a opět stavět lázně v Blansku? Proběhne o tom veřejná debata, nebo už je to rozhodnuto? Klíma


Ing. Marek Štefan, 17. 12. 2019, 10:31

Vážený pane Klímo,

Zastupitelstvo města Blanska přijalo dne 10.12.2019 usnesení č. 30, které zní:

Zastupitelstvo konstatuje vůli k odstranění stavby stávajících městských lázní z důvodu jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu a schvaluje zahájení projekčních prací na novostavbě krytého bazénu v Blansku.

Projednávána byla veškerá možná řešení:

1. generální oprava stávajících lázní
2. varianta dle investičního záměru rekonstrukce lázní
3. výstavba novostavby

Nová budova má proti řešením v bodech 1 a 2 bonus v získání soudobého architektonického řešení, možnosti lepší optimalizace provozního schématu objektu (sdružení vstupů, komunikační vazby atp.), konstrukčního schématu (snížení podlažnosti, velikost a výšky obestavěného prostoru) a provozních nákladů (objem upravované vody, efektivnější energetický management), přičemž se u všech variant předpokládá stejná finanční náročnost.

Jelikož se jedná o téma, ke kterému byly připravovány podklady více než rok, tak se prosím v případě dalších dotazů kontaktujte s odborem investičního a územního rozvoje.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

mobil: 775 888 967
e-mail: stefan@blansko.cz


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h