Dokončení opravy chodníku před podchodem u přejezdu na Starém Blansku

vložil Josef Foret » 16. 12. 2019, 22:16

Asi dva měsíce zpátky došlo k propadu chodníku na ul. Komenského před vchodem do podchodu, a to vlivem havárie vody či kanalizace – přesnou dobu nevím. Oprava byla celkem rychlá, ale zjevně došlo k zapomenutí uvedení chodníku do původního stavu. Více než měsíc je zahrnuto jen štěrkem a vypadá to, že se tu už nic dít nebude. Předpokládám, že jde o nedodělek vodáren či dodavatelské firmy. Dá se to nějak urgovat? Jde o celkem nový chodník po opravě celé ulice. Děkuji


Ing. Martin Sklář, 17. 12. 2019, 10:31

Vážený pane Forete,

opravu tak, jak uvádíte, zabezpečovala Vodárenská akciová společnost, a. s., která měla havárii na jejich vedení.

Dle sdělení společnosti, která tuto opravu zabezpečovala pro VAS, a. s., nelze v tomto místě strojově hutnit všechny podkladové konstrukční vrstvy z důvodu mnoha inženýrských sítí v místě samém nebo nejbližším okolí. Proto je zatím místo výkopu sanováno štěrkodrtí a nyní dochází k přirozenému sesedání jednotlivých vrstev.

Chodník nebyl zatím převzat zpět do užívání od VAS, a. s., to proběhne až po konečném zadláždění.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby

tel: 516 775 130
e-mail: sklar@blansko.cz


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h