Stravné a školkovné v MŠ v Blansku

vložil Málková » 7. 1. 2020, 16:01

Dobrý den, zajímala by mě měsíční výše záloh na stravné a měsíční výše školkovného konkrétně ve dvou MŠ v Blansku – Údolní a Rodkovského. Pokud jsou rozdíly v částkách u jednotlivých MŠ (slyšela jsem, že jsou rozdíly u záloh na stravné), zajímalo by mě, proč? Děkuji za odpověď, případně za vysvětlení. Díky, Málková


Pavla Komárková, 8. 1. 2020, 11:31

Vážená paní Málková,

Vámi zmiňované mateřské školy jsou dva rozdílné právní subjekty a každý z nich vychází při stanovování částek ze svých reálných nákladů. Do výše úplaty za školní stravování se promítá cena vstupních potravin, do výše úplaty za vzdělávání neinvestiční náklady organizace na provoz. Stanovení konkrétní výše záloh na stravné (stejně jako úplaty za školní stravování) i výše úplaty za předškolní vzdělávání je plně v kompetenci ředitelek těchto škol. Musí ovšem dodržet limitní rozmezí dané právními předpisy.

Maximální možná výše úplaty za předškolní vzdělávání je definována vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že výše měsíční úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů školy připadající na jedno dítě (nepočítají se mzdové a jiné osobní náklady).

V případě stanovení výše úplaty za školní stravování musí škola dodržet rozpětí finančních limitů potravin, které jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je zcela v pořádku, že různé mateřské školy mají různé výše úplaty za školní stravování i různé výše úplaty za předškolní vzdělávání, a to i v případě, že spadají pod stejného zřizovatele.

Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace: a) úplata za školní stravování: celodenní stravování vč. pitného režimu činí 34 Kč pro děti do 6 let, pro starší děti 36 Kč, b) úplata za předškolní vzdělávání: 500 Kč/měsíc

Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace: a) úplata za školní stravování: celodenní stravování vč. pitného režimu 34 Kč pro děti do 6 let, pro starší děti 37 Kč, b) úplata za předškolní vzdělávání: 600 Kč/měsíc

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Městský úřad Blansko
nám. Svobody 32/3
pracoviště nám. Republiky 1316/1
678 01 Blansko

tel.: 516 775 270, mobil: 602 584 106
e-mail: pskotakova@blansko.cz
web: www.blansko.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h