Nájezdy na kočárky u gymnázia a komerční banky

vložil Málková » 7. 1. 2020, 16:10

Dobrý den, neuvažovalo město nad zřízením nájezdů pro kočárky na schodech mezi budovami Komerční banky a MěÚ a rovněž na schodech naproti přechodu u Dr. Max v ul. Seifertova vedoucích ke Gymnáziu? Občas je to objíždění kolem dokola, když potřebujete od nemocnice na Wanklovo náměstí nebo se podívat k vánočnímu stromečku, nepraktické. Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 9. 1. 2020, 14:17

Vážená paní Málková,

v současné době s vybudováním nájezdů pro kočárky v sousedství budovy Komerční banky nepočítáme. S ohledem na délku a sklon schodiště by bylo umístění pouze nájezdových lyžin problematické kvůli zajištění bezpečnosti (velký sklon, namrzání v zimě atp.). Investiční odbor proto v minulosti vypracoval projekt stabilní nájezdové rampy umístěné při pohledu z náměstí Republiky na schodišti vlevo od Komerční banky, podobné té, jaká vede z Wanklova náměstí. Bohužel je ale toto území určené k přestavbě a v současnosti zde nelze umístit novou stavbu, bylo by to v rozporu s regulačním plánem. I když je přístup na ulici Seifertova možný u Poduklí a po ulici Sadová, vnímáme, že bariérovost náměstí je pro některé občany (rodiče s kočárky, handicapované) kompllikace. Město proto v současnosti prověřuje alternativní možnosti zajištění bezbariérového přístupu, které by nebyly v rozporu s územním plánem.

Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru investičního
a územního rozvoje

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

mobil: 775 888 967
e-mail: stefan@blansko.cz
web: www.blansko.cz

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h