Pálení ohňů u bytovek

vložil Jana » 8. 4. 2020, 11:17

Dobrý den, protože na webu města není snadné dohledat informace, obracím se s dotazem sem. Existuje prosím nějaká vyhláška nebo opatření, které by zamezovalo pálení listí, větví apod. na zahradách v blízkosti bytovek na sídlištích? Lze se při osobní domluvě na něco odkázat? Nejedná se o jednorázové zapálení ohně, ale o každodenní pálení větví již více jak týden. Kouř pak obtěžuje obyvatele panelových domů, což při současném režimu "domácího vězení" docela vadí. Děkuji


Pavla Komárková, 19. 4. 2020, 22:35

Vážená paní Jano,

problematiku otevřených ohnišť obecně řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který v § 16 odst. 4 uvádí, že: „v otevřených ohništích, lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami." V následujícím odstavci se hovoří o tom, že obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

Město Blansko obecně závaznou vyhlášku v této věci nepřijalo, a proto lze na otevřených ohništích spalovat rostlinné materiály, bez dalšího omezení, pouze musí být být splněny dvě nutné podmínky ze zákona, suché rostlinné materiály bez chemických látek (jako jsou například podpůrné hořlaviny, nátěry, impregnace, pryskyřice, plasty, lamina atd.). Při spalování by měly být samozřejmě dodržovány příslušné bezpečnostní a protipožární předpisy, o pálení by měli být informováni hasiči a měly by být přichystány i hasební prostředky pro případné zamezení šíření požáru. Pokud by město obecně závaznou vyhláškou plošně zakázalo spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, týkal by se tento zákaz i ohníčků k opékání uzenin, grilů na dřevo nebo dřevěné uhlí, udíren apod., což by se zřejmě nesetkalo s kladným ohlasem u značné části obyvatel města a jeho částí. Stejně tak jako regulace pálení například na jeden den v týdnu. Osobně se domnívám, že znění zákona v předmětné věci je dostačující a přijetí obecně závazné vyhlášky by nebylo přínosné.

Alternativou ke spalování rostlinných materiálů ze zahrádek je jejich zkompostování na městské kompostárně. Město vynakládá nemalé prostředky na popelnice určené ke sběru bioodpadu i svoz jejich obsahu na kompostárnu. Vhodným řešením podnětů občanů stěžujících si na obtěžující kouř ze zahradních otevřených ohnišť je přivolání příslušníků městské policie anebo pracovníků odboru životního prostředí, aby zdokumentovali předmětné spalování k případnému uložení sankce.

S pozdravem

Ing. Pavel Konečný
vedoucí odboru životního prostředí
...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h